Opinnot

Poikkitieteelliset opinnot
Tekniikan kandidaatin tutkinto
Diplomi-insinöörin tutkinto
Pääaineen opinnot ratkaisevat oman erikoisalan

Poikkitieteelliset opinnot

Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelman opintoihin kuuluville poikkitieteellisille aineille on tehty tilaa jättämällä fysiikka pois. Perinteisten insinööritieteiden kuten tietotekniikan lisäksi tutkintoon kuuluu muun muassa yhteiskuntatieteitä, humanistisia ja liiketaloudellisia opintoja. Matematiikkaa opiskellaan yhtä paljon kuin muissakin TKK:n tutkinto-ohjelmissa. Opiskelemaan hyväksytyt saavat opinto-oikeuden sekä tekniikan kandidaatin että diplomi-insinöörin tutkintoon.

Tekniikan kandidaatin tutkinto

Ensimmäisinä opiskeluvuosina tekniikan kandidaatin tutkinnon aikana hankitaan perusta, jonka varassa voi syventyä diplomi-insinöörin tutkinnon mukaisiin aiheisiin. Alkuvuosina opintoihin kuuluvat mm. matematiikka, ohjelmointi, tuotantotalous, laskentatoimi, työpsykologia, viestintä, filosofia, sosiologia, estetiikka sekä kieliopinnot. Kandidaatin tutkinnon tavoitteena on antaa valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja työskentelytapoihin sekä kehittää ryhmätyö- ja viestintätaitoja ja edellytyksiä hankitun tiedon soveltamiseen käytännössä.

Diplomi-insinöörin tutkinto

Diplomi-insinöörin tutkinnon tavoitteena on rakentaa kandidaatin tutkinnon aikana luodun perustan päälle erikoisosaamista pääaineen osaamisaluetta syventäen. Tutkinto antaa valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijatehtävissä sekä luo pohjan jatkuvalle ja joustavalle oppimiselle. Lisäksi diplomi-insinöörin tutkinnon tavoitteena on kehittää kielitaitoa oman alan kansainvälisissä tehtävissä toimimista varten ja luoda edellytykset jatko-opiskeluun.

Pääaineen opinnot ratkaisevat oman erikoisalan

Mitä infolaisista oikeastaan tulee isona?

Kysymykseen ei ole aivan helppo vastata. Tutkinnon monipuolisuuden ja joustavuuden ansiosta mahdollisia ammattikuvia on todella paljon. Sivuaine jostakin muusta tutkinto-ohjelmasta tai yliopistosta voi synnyttää täysin yksilöllisen osaamiskokonaisuuden.

Korkeakoulussa opintoja voi jatkaa tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnoista vaikka tekniikan tohtoriksi asti. Tutkijaksi ryhtyvälle on tarjolla mielenkiintoisia poikkitieteellisiä tutkimushankkeita.

Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelmassa on kolme pääainevaihtoehtoa:

Tietointensiivinen liiketoiminta

Tietointensiivinen liiketoiminta -pääaineen sisältöalueina ovat sähköinen liiketoimintaympäristö ja liiketoimintastrategia, liiketoimintaprosessit ja -mallit, sekä organisaatioiden johtaminen.

Ihminen ja vuorovaikutus

Ihminen ja vuorovaikutus -pääaineessa tarkastellaan ihmisen yksilö- ja ryhmätason ominaisuuksia ja toimintaa suhteessa vuorovaikutteiseen tekniikkaan ja sen suunnitteluun.

Media

Media-pääaineessa käsitellään median laaja-alaista kenttää sovellusten ja soveltamisen kautta.


[Sivun alkuun]