Yleisesittely

Tutkinto-ohjelma pääpiirteittäin
Poikkitieteelliset opinnot
Asiantuntijuuden kehittyminen
Tutkinto-ohjelman tavoitteet

Tutkinto-ohjelma pääpiirteittäin

Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelmassa ovat Aalto-yliopistoa ennakoivasti jo kymmenen vuoden ajan kohdanneet uudella tavalla tietoyhteiskunta, bisneksenteko ja taide. Ohjelma kouluttaa uudenlaisia poikkitieteellisiä tekniikan kandidaatteja ja diplomi-insinöörejä, jotka pystyvät johtamaan eri alojen ammattilaisia ja toimimaan linkkinä huipputekniikan kehittäjien ja käyttäjien välillä.

videokuvausta

Tutkinto-ohjelman koulutus antaa monipuolisia eväitä tietoyhteiskunnan uusien palveluiden kehittämiseen. Tavoitteena on, että samat ihmiset pystyvät luomaan sekä tekniikkaa että sisältöä vaikkapa uusiin www-palveluihin. Lähtökohtana ovat palveluiden helppokäyttöisyys ja käyttäjien tarpeet.

Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelman taustalla on huoli tietotekniikan kehittäjien ja käyttäjien välisestä kuilusta. Kehittäjät eivät ymmärrä käyttäjien tarpeita eivätkä osaa tehdä tarpeeksi helppokäyttöisiä laitteita. Suomalaista tietotekniikan huippuosaamista ei edelleenkään hyödynnetä riittävän hyvin. Varsinkin toiminnan kaupallistamisessa on parantamisen varaa.

Ohjelma vastaa haasteisiin poikkitieteellisten opintojen ja ryhmätyön avulla. Opintoihin kuuluu insinööritieteiden lisäksi mm. viestinnän opintoja, liiketaloutta, työpsykologiaa sekä yhteiskuntatieteitä. Ohjelma toteutetaan Mediatekniikan, Tietotekniikan ja Tuotantotalouden laitosten yhteistyönä.

- Poikkitieteellisyys on hyvä pohja. Varsinainen yhteistyön ja välittämisen koulutus tapahtuu käytännön harjoitteluna ryhmätöissä, joissa opiskelijoilla on erilaisia rooleja. Niiden avulla opetellaan toimimaan monitieteisessä ryhmässä ja johtamaan sitä tehokkaasti, sanoo tutkinto-ohjelman vastuuprofessori Tapio Takala, joka on ollut mukana ohjelman suunnittelussa alusta lähtien.

Osalla kursseista sovelletaan ongelmalähtöistä opetusta. Se perustuu ryhmätyöhön, jossa ratkaistaan kokonaisvaltaisesti ryhmän itsensä määrittelemiä ongelmia.

Poikkitieteelliset opinnot

Ohjelman poikkitieteellisyys antaa pohjan  monenlaisiin ammatteihin. Valmistuttuaan voi ryhtyä esimerkiksi tietoalan yrittäjäksi, käyttöliittymien suunnittelijaksi  tai vaikkapa toimimaan uuden sosiaalisen median parissa. Muille kuin teknillisille aineille on tehty tilaa jättämällä fysiikka pois. Matematiikkaa opiskellaan yhtä paljon kuin muissakin Aalto-yliopiston DI-tutkinto-ohjelmissa.

Kandidaatin tutkinnon aikana ensimmäisinä opiskeluvuosina hankitaan perusta, jonka varassa voi syventyä haluamiinsa aiheisiin diplomi-insinöörin tutkinnossa. Alkuvuosina perehdytään mm. matematiikkaan, tietotekniikkaan, ohjelmointiin, tuotantotalouteen, laskentatoimeen, markkinointiin, työpsykologiaan, viestintään, filosofiaan, yhteiskuntatieteisiin sekä kieliopintoihin. Lue tarkempi kuvaus tutkinnon rakenteesta ja sisällöstä.

Asiantuntijuuden kehittyminen

Kaikille yhteisten perusopintojen suorittamisen jälkeen valitaan oman kiinnostuksen mukainen pääaine. Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelmassa on kolme pääainemahdollisuutta: media, tietointensiivinen liiketoiminta sekä ihminen ja vuorovaikutus.

Media-pääaineessa käsitellään median laaja-alaista kenttää sovellusten ja soveltamisen kautta.

Tietointensiivinen liiketoiminta -pääaineen sisältöinä ovat sähköinen liiketoimintaympäristö ja -strategia, liiketoimintaprosessit ja -mallit sekä organisaatioiden johtaminen.

Ihminen ja vuorovaikutus -pääaineessa tarkastellaan ihmisen yksilö- ja ryhmätason ominaisuuksia ja toimintaa suhteessa vuorovaikutteiseen tekniikkaan ja sen suunnitteluun.

Diplomi-insinöörin tutkinnon aikana syvennetään kandidaatin tutkinnon aikana hankittua tietämystä. Ylempää korkeakoulututkintoa suorittaville on informaatioverkostojen tutkinto-ohjelmassa viisi syventävää opintokokonaisuutta: Human media interaction, New media, Ihmisläheiset tietojärjestelmät, Liiketoimintaverkostot ja Tietoyritykset. Näiden lisäksi kokonaisuutta täydennetään tieteen metodiikan opinnoilla sekä vapaasti valittavilla opinnoilla.

Tutkinto-ohjelman tavoitteet

Tutkinto-ohjelman tavoitteena on synnyttää monitieteelliseen pohjaan perustuvaa osaamista vastaa-maan yhteiskunnan eri sektoreiden tarpeisiin tieto-, tietoliikenne- ja viestintäsovellusten kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi. Tutkinto-ohjelma kouluttaa uudenlaisia (tietotalouden) diplomi-insinöörejä, jotka suunnittelevat, toteuttavat ja kehittävät yhdessä käyttäjien ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa kestävää kehitystä ja ihmislähtöistä elinympäristöä tukevaa tieto- ja viestintäteknologiaa ja johtavat tähän liittyvää tuotteiden ja palvelujen kehittämistä.

Tekniikan kandidaatin tutkinnon osaamistavoitteet

Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelmassa tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittanut

Diplomi-insinöörin tutkinnon osaamistavoitteet

Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelmassa diplomi-insinöörin tutkinnon suorittanut


[Sivun alkuun]