Opiskelijaksi

Tekniikan ja yhteiskunnan rajapinnassa
Monipuolinen tutkinto
Ongelmalähtöistä opiskelua
Verkostoitumisen mahdollisuuksia
Tutkintorakenteesta

Tekniikan ja yhteiskunnan rajapinnassa

Tekniikan ja yhteiskunnan rajapinnassa

Mitä tekemistä filosofialla tai estetiikalla on insinööritieteiden kanssa? Kuinka sosiologian, viestinnän tai taloustieteiden opinnot laajentavat tekniikan ammattilaisen maailmankuvaa?

Informaatioverkostojen koulutusohjelmasta löydät vastaukset näihin kysymyksiin. Meiltä valmistuu laaja-alaisesti sivistyneitä diplomi-insinöörejä, jotka ymmärtävät monitieteellisten opintojensa ansiosta teknologian lisäksi myös sen käyttäjien, yhteiskunnan ja liike-elämän tarpeita.

Monipuolinen tutkinto

Informaatioverkostojen opiskelijoita

Vuonna 1999 perustettu koulutusohjelma on kolmen Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunnan laitoksen, mediatekniikan, tietotekniikan, tuotantotalouden yhteinen. Tutkintoon kuuluu näiden laitosten kursseja ja lisäksi runsaasti opintoja eri tieteenaloilta. Yhteiskuntatieteitä, humanistisia ja liiketaloudellisia aineita opiskellaan yhdessä mm. ohjelmoinnin ja mediatekniikan kanssa.

Matematiikkaa kuuluu opintoihin yhtä paljon kuin TKK:n muissakin tutkinto-ohjelmissa. Fysiikkaa ei sen sijaan sisälly tutkintoon lainkaan, eikä sen osaamista edellytetä myöskään valintakokeissa.

Ongelmalähtöistä opiskelua

Tekniikkaa, liiketoimintaa sekä käyttäjien ja yhteiskunnan tarpeita ymmärtäviä akateemisia osaajia tarvitaan hyvin monella tietoyhteiskunnan alueella. Koulutusohjelmassa voi erikoistua esimerkiksi sisällöntuottajaksi tai tietoyrityksen johtajaksi. Ihmisläheinen tietotekniikka, yritysviestintä ja verkostotalous ovat muita mahdollisia alueita.

Opintoihin kuuluu paljon ryhmä- ja projektityöskentelyä. Opetusmenetelmänä sovelletaan muun muassa ongelmalähtöistä opiskelua: opiskelijat tutustuvat eri sovellusalojen perusteisiin käytännönläheisesti, ratkaisemalla yhdessä itse rajaamiaan ongelmia. Samalla he kehittyvät sosiaalisiksi tiimityön tekijöiksi ja elämänikäisiksi oppijoiksi – yhdessä uusiin asioihin tarttumien on luonnollista. Niinpä monen ohjelmasta valmistuneen ura onkin alkanut konsultin työssä.

Verkostoitumisen mahdollisuuksia

Koulutusohjelmaan valitaan vuosittain verraten pieni määrä opiskelijoita. Tämä valikoitunut joukko saa runsaasti yksilöllistä ohjausta opetushenkilökunnalta ja professoreilta. Opettajina on myös vierailevia asiantuntijoita Aalto-yliopiston ulkopuolelta, esimerkiksi Helsingin ja Turun yliopistoista.

Opiskelijoita kannustetaan laajentamaan tutkintoaan opinnoilla muista Aalto-yliopiston korkeakouluista sekä muista yliopistoista. Yliopistojen väliset JOO-sopimukset sekä Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus tarjoavat hyvät mahdollisuudet siihen. Esimerkiksi valtiotieteet ovat suosittuja valintoja sivuaineiksi.

Tutkintoon voi sisällyttää myös opintoja ulkomaisissa yliopistoissa. Vaihto-opiskeluvuosi on avartava ja usein hauskakin kokemus.

Tutkintorakenteesta

Diplomi-insinöörin tutkinto on kaksiportainen, käsittäen alemman korkeakoulututkinnon eli tekniikan kandidaatin tutkinnon, sekä ylemmän korkeakoulututkinnon eli diplomi-insinöörin tutkinnon.

Tavoiteaika tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittamiselle on kolme vuotta ja diplomi-insinöörin tutkinnolle kaksi vuotta. Koko tutkinnon laajuus on 300 opintopistettä, josta kandidaatin tutkinnon osuus on 180 opintopistettä ja diplomi-insinöörin tutkinnon osuus 120 opintopistettä. Opintopisteillä tarkoitetaan kurssin suorittamiseen kuluvaa työpanosta, yksi työvuosi vastaa noin 1600 työtuntia eli 60 opintopistettä.


[Sivun alkuun]