Opiskelijavalinta

Informaatioverkostojen koulutusohjelman opiskelijavalinta vuonna 2011

Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelmaan valitaan yhteensä 40 opiskelijaa kahdessa valintaryhmässä seuraavasti:

Valintaryhmässä I Valintaryhmässä I valitaan alkupisteiden ja valintakoepisteiden yhteispistemäärän perusteella 35-40 opiskelijaa. Opiskelijat valitaan suomalaisen ylioppilastutkinnon, International Baccalaureate (IB) tutkinnon, Reifeprüfung (RP) -tutkinnon tai Eurooppa-koulujen eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (European Baccalaureate; EB) suorittaneista.

Jos kahden tai useamman hakijan alkupisteiden ja valintakoepisteiden yhteispistemäärä on sama, hakijoiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee ensin aineistokokeen ja soveltuvuuskokeen yhteispistemäärä ja sitten matematiikan kokeen pistemäärä.

Valintaryhmässä II valitaan valintakokeiden yhteispistemäärän perusteella 0-5 opiskelijaa. Opiskelijat valitaan ammattikorkeakoulututkinnon, ammatillisen korkea-asteen tutkinnon, ammatillisen opistoasteen tutkinnon tai vähintään kolmivuotisen ammatillisen tutkinnon suorittaneista tai ulkomailla korkeakoulukelpoisuuden saaneista sekä niistä, jotka eivät ole tulleet hyväksytyiksi valintaryhmässä I. Valintaryhmässä II valittavalta edellytetään sijoittumista hakijoiden valintakokeiden yhteispistemäärässä 40 parhaimman joukkoon.

Jos kahden tai useamman hakijan valintakoepistemäärä on sama, hakijoiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee ensin aineistokokeen ja soveltuvuuskokeen yhteispistemäärä ja sitten matematiikan kokeen pistemäärä.

Haku

Hakuaika alkaa 7.3.2011 ja päättyy 12.4.2011 klo 16.15. Koulutusohjelmaan haetaan yliopistojen valtakunnallisen yliopistohaun (YSHJ) kautta.

Valintapisteytys

Valintapisteitä (maksimi 26 + 50) saa lukion päättötodistuksen kaikkien aineiden keskiarvosta, ylioppilastutkinnon arvosanoista, matematiikan kokeesta, aineistokokeesta ja soveltuvuuskokeesta seuraavasti:

Alkupisteet

Lukion päättötodistus maksimi   4
Ylioppilastutkintotodistus maksimi 22

Valintakoepisteet

Matematiikan koe maksimi 20
Aineistokoe maksimi 20
Soveltuvuuskoe maksimi 10

Alkupisteet

1. Suomalainen ylioppilastutkinto

Lukion päättötodistus (arvostelu asteikolla 4-10):kaikkien aineiden keskiarvo x 0,4; maksimipisteet 4
Ylioppilastutkintotodistus: maksimipisteet 22

Arvosana

B

C

M

E

L

äidinkieli

1

2

3

4

5

matematiikka/pitkä oppimäärä

1

2

3

4

5

tai matematiikka/lyhyt oppimäärä

 

 

1

2

3

ja kolme parasta seuraavista:

toinen kotimainen kieli/pitkä oppimäärä

 

1

2

3

4

toinen kotimainen kieli/keskipitkä oppimäärä

 

 

1

2

3

vieraat kielet/pitkä oppimäärä

 

1

2

3

4

vieraat kielet/lyhyt oppimäärä

 

 

1

2

3

reaali (ennen vuotta 2006)

 

1

2

3

4

ainereaalit

 

1

2

3

4

2. International Baccalaureate (IB) -tutkinto

IB-lukion päättötodistus (arvostelu asteikolla 1-7):(tutkintoaineiden keskiarvo+3) x 0,4; maksimipisteet 4
IB-tutkintotodistus: maksimipisteet 22

Pisteet

3

4

5

6

7

vastaavuus suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanaan

B

C

M

E

L

äidinkieli

1

2

3

4

5

matematiikka/H–level

1

2

3

4

5

tai matematiikka/S–level

 

1

2

3

4

ja kolme parasta neljästä muusta kirjoitetusta aineesta

H- tai S–level

 

1

2

3

4

3. Reifeprüfung (RP) –tutkinto

RP-tutkintotodistus*(arvostelu asteikolla 0-15):[(0,4 x pisteet B/22+4)+(0,4 x pisteet A/18+4)] x 0,3; maksimipisteet  6
RP–tutkintotodistus: maksimipisteet 20

Pisteet

5-6

7

8-9

10-12

13-15

vastaavuus suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanaan

B

C

M

E

L

äidinkieli

1

2

3

4

5

matematiikka tai luonnontieteellinen aine

1

2

3

4

5

kolmas tutkintoaine

1

2

3

4

5

neljäs tutkintoaine

1

2

3

4

5

* Todistuksesta löytyvät pisteet 1) suoritetusta tutkinnosta (osa C), 2) lukion suoritus tutkintoon kuuluvista aineista
(osa A: 9 suoritusta, painotettu 2:lla) sekä 3) lukion suoritus tutkintoon kuulumattomista aineista (osa B: 22 suoritusta).

4. Eurooppalainen ylioppilastutkinto (European Baccalaureate; EB)

EB-tutkintotodistus (arvostelu asteikolla 0-10): (3/5 x kaikkien aineiden keskiarvo+4) x 0,4; maksimipisteet 4
EB–tutkintotodistus: maksimipisteet 22

Pisteet

5–5.95

6-6.95

7-8.45

8.5-9.45

9.5-10

vastaavuus suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanaan

B

C

M

E

L

matematiikka/pitkä

1

2

3

4

5

tai matematiikka/lyhyt

 

 

1

2

3

Pisteet

5–5.95

6-6.95

7-7.95

8-8.95

9-10

vastaavuus suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanaan

B

C

M

E

L

äidinkieli

1

2

3

4

5

ja kolme parasta seuraavista:

ensimmäinen vieras kieli

 

1

2

3

4

ensimmäinen valinnainen aine

 

1

2

3

4

toinen valinnainen aine

 

1

2

3

4

suullisten kokeiden keskiarvo

 

1

2

3

4

Valintakokeet

Valintakokeet ovat pakolliset kaikille hakijoille, eikä niihin ilmoittauduta erikseen. Valintakoemateriaali on sekä suomeksi että ruotsiksi.

Aineistokoe ja soveltuvuuskoe järjestetään 30.5.2011 klo 13-17 Otaniemessä. Aineistokoe mittaa hakijan kykyä käsitellä ja ymmärtää informaatiota itselleen vieraaltakin alalta ja käyttää omaksumaansa tietoa ongelmanratkaisuun. Aineistokokeen lyhyt suoritusaika mittaa myös jossain määrin paineensietokykyä. Aineistokokeessa hakijat saavat luettavakseen tekstin, joka lukuajan jälkeen kerätään pois. Hakijat vastaavat tekstin pohjalta laadittuihin kysymyksiin. Tekstin aihetta ei ilmoiteta etukäteen. Soveltuvuuden arviointiin käytetään Suomessa standardoituja vastaajan toimintatapoja ja kykyjä kuvaavia testejä. Testit ovat ns. kynä-paperitestejä. Testeillä arvioidaan hakijan toimintatapojen ja kykyjen yhteensopivuutta opiskelun ja työtehtävien odotettuihin vaatimuksiin. Soveltuvuuskokeeseen ei voi valmistautua etukäteen. Soveltuvuuskokeeseen ei liity pisterajaa, joka olisi ehtona koulutusohjelmaan hyväksymiselle.

Matematiikan koe järjestetään 31.5.2011 klo 14-17 Otaniemessä. Hakijat, jotka hakevat myös diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnan (DIA) hakukohteisiin, voivat osallistua diplomi-insinöörikoulutuksen hakukohteiden matematiikan kokeeseen myös yhteisvalinnan muilla koepaikkakunnilla. Koe perustuu lukion matematiikan pitkään oppimäärään. Hakijoilta ei kuitenkaan vaadita oppimäärän suorittamista. Koe on yhteinen diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnassa mukana olevien diplomi-insinöörikoulutuksen hakukohteiden matematiikan kokeen kanssa.

Edellytykset hyväksymiselle

Koulutusohjelmaan voidaan hyväksyä vain hakija, joka on:


Ohje valintakokeeseen osallistuville julkaistaan toukokuussa 2011.


Lisätietoja


[Sivun alkuun]