Toimikunnat

Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelman asioista päättävien toimikuntien jäsenet kalenterivuonna 2007:

Informaatioverkostojen opintotoimikunta

Opintotoimikunta (entinen koulutusohjelmatoimikunta) vastaa kaikkien tärkeimpien informaatioverkostojen tutkinto-ohjelman opinto- ja hallintoasioita koskevien päätösten valmistelusta. Toimikunta kokoontuu lukukausien aikana noin kerran kuukaudessa, ja siinä on edustajia kaikilta tutkinto-ohjelman toteutukseen osallistuvilta osastoilta sekä informaatioverkostojen opiskelijayhteisöstä.

Informaatioverkostojen strategiatyöryhmä

Työryhmä perustettiin syksyllä 2006 määrittelemään informaatioverkostoille uusi, nykyisiin ja tuleviin haasteisiin vastaava strategia. Ryhmää työllistävät muun muassa ydinainesanalyysi, tutkinto-ohjelman mission statementin muotoilu sekä informaatioverkostojen brändin kirkastaminen.

Studio-kurssien johtoryhmä

Johtoryhmä perustettiin helmikuussa 2007 koordinoimaan tutkinto-ohjelman omia Studio-kursseja. Sen tehtävänä on tuoda kursseista vastaavat ihmiset saman pöydän ääreen, dokumentoida ja kehittää kurssien toimintatapoja sekä huolehtia kursseille asetetun yhteisen ydintehtävän, iv-opiskelijoiden luovuuden ja yhteistyökyvyn kehittämisen, toteutumisesta kunkin Studio-kurssin puitteissa.

Studio-kursseihin kuuluvat Studio 1 (14 op, Java-ohjelmointi), Studio 2 (5 op, sähköinen julkaiseminen), Studio 3 (4 op, tietointensiivisen liiketoiminnan kehittäminen) sekä Studio 4 (3 op, tietokonegrafiikan soveltaminen luovasti tieteeseen ja taiteeseen).


[Sivun alkuun]