Aiheet ja ohjaajat

  Aihe Ohjaaja
Tietointensiivinen liiketoiminta Tietotyö ja tietointensiiviset Organisaatiot Eerikki Mäki
Tiedon hyödyntäminen organisaatiossa Eerikki Mäki
Organisatoriset tietoprosessit Eerikki Mäki
Tiedon johtamisen strategiat Eerikki Mäki
Mobiilia tietotyötä tukevat palvelut Hanna Timonen
Sosiaalisten verkostojen tukeminen ja hyödyntäminen organisaatioissa Hanna Timonen
Offshoring ja nearshoring Sovitaan Eero Elorannan kanssa
Globaali tuotanto Sovitaan Eero Elorannan kanssa
Palvelujen jakelu Sovitaan Eero Elorannan kanssa
Ohjelmistotuotteiden jakelu Sovitaan Eero Elorannan kanssa
Palveluliiketoimintamallit Sovitaan Eero Elorannan kanssa
Yritysviestintä Internet aikakaudella Sovitaan Eero Elorannan kanssa
Joustava toimitusketju Sovitaan Eero Elorannan kanssa
Liiketoimintaverkostojen johtaminen Päivi Pöyry-Lassila
Toimintatutkimus liiketoiminnan kehittämisessä Päivi Pöyry-Lassila
Liiketoimintaprosessin kehityshankkeen johtaminen Päivi Pöyry-Lassila
Julkisen hallinnon tuottaman palvelun laatu ja sen kehittäminen Päivi Pöyry-Lassila
Julkisella sektorilla tuotetun palvelun arvo asiakkaalle Päivi Pöyry-Lassila
Palvelun tuottaminen verkostokontekstissa Päivi Pöyry-Lassila
Mediatekniikka Tutustu erilaisiin värivaikutelmamalleihin. Selvitä niiden käyttöpotentiaalia ja eroja eri mediasovelluksissa Janne Kalliola
Selvitä liikkuvan kuvan standardien (MPEG) nykytilaa ja kehittymistä Janne Kalliola
Vertaile kirjallisuuden pohjalta avointa tieteellistä ja perinteistä akateemista julkaisemista nopeuden, tiedon luotettavuuden, prosessien ja liiketoimintamallien kannalta Janne Kalliola
Mitä kehittyvä eli emergoituva media tutkimuskirjallisuuden perusteella on ja minkälainen rooli sanomalehdellä voi tässä kehityksessä olla. Tarkastele jälkimmäistä valitsemiesi dimensioiden (esim. teknologia tai journalismi) pohjalta Janne Kalliola
Tarkastele kirjallisuuden pohjalta tekijöitä, jotka vaikuttavat subjektiivisesti arvioituun digitaalikameran kuvanlaatuun. Mieti myös, miten näitä tekijöitä voidaan mitata objektiivisesti ja/tai subjektiivisesti. Janne Kalliola
Vuorovaikutus ja viestintä Viestintä hajautetuissa tiimeissä Anu Sivonen
Viestintä hajautetuissa organisaatioissa Anu Sivonen
Yhteistyöteknologia työn tukena Meri Jalonen
Yhteistyöteknologian käytön hyväksyminen ja motivaatio Eija Korpelainen
Tarkastele kirjallisuuden perusteella eri teknologian hyväksymismalleja ja arvioi niiden soveltuvuutta mediatuotteiden käyttöönoton tutkimuksessa. Janne Kalliola
Kuvan käyttö on lisääntynyt ja monimuotois-tunut joukko- ja henkilöviestinnässä. Tarkastele kirjallisuuden pohjalta kuvan käyttöä sosiaalisena kommunikaatiovälineenä ja tässä tapahtunutta määrällistä sekä laadullista muutosta. Janne Kalliola
Minkä tyyppisten tekijöiden pohjalta tiedon-hakijat arvioivat hakutulosten relevanssia? Miten erityyppisten relevanssiarvioiden käyttö vaikuttaa tiedonhakuun? Tutustu tiedonhaku-tutkimuksen relevanssikäsitteisiin ja laadi kirjallisuuskatsaus relevanssin tutkimuksen nykytilasta. Janne Kalliola
Folksonomiat: teoria ja käytäntö Janne Kalliola
Ontologioiden peilaaminen Janne Kalliola
Webin mikroformaatit Janne Kalliola
Mediatekniikkaan sekä Vuorovaikutus ja viestintään liittyen:
Käyttöliittymät ja käytettävyys Käytettävyyden käsite ja määritelmät Mika P. Nieminen
Johanna Viitanen
Tilannesidonnainen suunnittelumenetelmä -Contextual Design Mika P. Nieminen
Johanna Viitanen
Käytettävyys ja esteettömyys Mika P. Nieminen
Johanna Viitanen
Erilaiset haastattelumenetelmät Mika P. Nieminen
Johanna Viitanen
Tuotekonseptien havainnollistamismenetelmät Mika P. Nieminen
Johanna Viitanen
Gestalt-säännöt eli hahmolait suunnittelun tukena Mika P. Nieminen
Johanna Viitanen
Käyttöliittymäsuunnittelu - Käyttöliittymä-suunnitteluohjeistot ja -tyylioppaat Mika P. Nieminen
Johanna Viitanen
Käytettävyyden arviointi - Asiantuntija-arvioinnin erilaiset menetelmät Mika P. Nieminen
Johanna Viitanen
Käytettävyyden arviointi - Testaus käyttäjien kanssa Mika P. Nieminen
Johanna Viitanen
Yhteisöllisyyttä tukevat Internet-palvelut Mika P. Nieminen
Johanna Viitanen

[Sivun alkuun]