FAQ

FAQ-osioon on koottu opiskelijoiden usein esittämiä, informaatioverkostoissa opiskeluun liittyviä kysymyksiä sekä vastaukset kysymyksiin. Jos jokin asia on epäselvä tai haluaisit lisätä listaan oman kysymyksesi, ota yhteys opintoneuvojaan: advisors-inf-mauku-aalto.fi

Olen suorittanut kurssin X toisessa yliopistossa ja haluan korvata sillä kurssin Y. Käymäni kurssi on 6 op ja korvattava kurssi 3 op. Voinko valita kuinka monta opintopistettä kurssi korvaa?
Et. Korvaava kurssi merkitään kokonaisuudessaan tutkinto-ohjelmaan. Jos moduuli, johon kurssi lisätään, sisältää vaihtoehtosia opintoja, voit mahdollisesti jättää osan vaihtoehtoisista käymättä, kunhan 20 op tulee täyteen ja moduulin tavoite toteutuu. Jos taas moduulissa ei ole vaihtoehtosia opintoja, moduulin koko vain kasvaa.

Miten sivuaine valitaan konkreettisesti?
Sivuaineen voi valita kolmella eri tavalla

  1. Sivuaine valitaan informaatioverkostoten tutkinto-ohjelman sisältä, eli kandidaatin tutkinnon B1-moduuliin tulee jokin muu informaatioverkostojen A2 kuin oma pääaine. Vastaavasti DI-tutkinnon B2-moduuliin tulee jokin muu informaatioverkostojen A3 kuin oman pääaineen syventävä moduuli.
  2. Sivuaine valitaan toisesta TKK:n tutkinto-ohjelmasta. Tällöin B1-moduuliin tulee jokin perusmoduuli (eli toisen ohjelman tarjoama A1 tai B1). Tällöin opiskelijan on itse huolehdittava, että esitietovaatimukset moduulin suorittamiseen ovat kunnossa. Jos opiskelija on jo suorittanut merkittävän osuuden toisen tutkinto-ohjelman perusmoduulista (esim. tuotantotalous ja tietotekniikka) voi opiskelija valita sivuaineen B1-moduuliksi toisen ohjelman tarjoaman jatkomoduulin (tuotantotalous: B2-moduuli, tietotekniikka: A2-moduuli).
  3. Sivuaine halutaan suorittaa JOO-opintoina toisesta yliopistosta, Suomessa tai ulkomailla. Tällöin opiskelijan on päätettävä mitkä kurssit hän haluaa sisällyttää opintoihinsa. Tämän jälkeen opiskelija hyväksyttää haluamansa opinnot valitsemansa pääaineen vastuuprofessorilla ja sen jälkeen toimittaa HOPSin opintosihteerille. Näin opintojen puoltaminen TKK:n suunnsta on kunnossa. Tämän jälkeen on vielä saatava opinto-oikeus haluttuihin kursseihin kohdeyliopistosta. JOO-opinnoista saa lisätietoa osoitteesta www.joopas.fi

Voiko jokin moduuli jäädä alle sille osoitetun opintopistemäärän? Esim. voidaanko pääaineen jatkomoduuli hyväksyä suoritetuksi, jos siitä on suorittanut 19 op?
Yleisesti moduulit eivät saa jäädä alle niille osoitetun opintopistemäärän, eli esimerkkitapusta ei voi hyväksyä. Pääaineen jatkomoduuli on suoritettava vähintään 20 op laajuisena.

Ainoat poikkeukset tähän ovat vapaasti valittavat opinnot, eli moduulit V ja W. Jos opiskelija on suorittanut muita moduuleja yli niille osoitetun määrän, eli esimerkiksi pääaineen jatkomoduulista tulee 23 op suuruinen, voi V- moduulin suorittaa tällöin 7 op suuruisena, kun se normaalisti olisi 10 op. Sama pätee myös DI-tasolla W-moduulissa.

Mitä tarkoitetaan sillä, että jonkun moduulin tilalla voi suorittaa muun moduulin? Esim. Erikoismoduulin tilalla on mahdollista suorittaa muu moduuli.
DI-tutkinnon kolmesta pakollisesta moduulista yhden on oltava pääaineen syventävä moduuli ja korkeintaan yksi saa olla perusmoduuli eli 1-tason moduuli. Näiden rajoitusten vallitessa moduuleja voi valita vapaasti. Jos esim. haluat DI-tutkintoosi eri sivuaineen kuin kanditutkintoon, voit suorittaa erikoismoduulin tilalla uuden B1-moduulin ja suorittaa sivuaineen jatkomoduulin uuteen sivuaineeseen.

Voiko erikoismoduuliin ottaa mitä vaan opintoja?
Erikoismoduuli voi koostua opiskelijan henkilökohtaisista opinnoista, ei kuitenkaan pelkästään peruskursseista. Tällöin sen sisältö pitää kuitenkin aina hyväksyttää tiedekunnalla (käytännössä pääaineen syventävän moduulin professori DI-tutkinnon HOPSin yhteydessä). Jos erikoismoduuliin laittaa jonkin valmiin moduulin, sen sisällön hyväksyttämistä ei tarvita.

Minne IDBM-ohjelma kannattaa sijoittaa tutkinnossa?
Nykyään IDBM-ohjelma (International Design Business Management) on 40 op laajuinen TKK-opiskelijoille. IDBM-ohjelman voi sijoittaa monella tavalla tutkintoon, mutta yksi suositeltava tapa on tehdä siitä DI-tason sivuaine ja sijoittamalla se tutkinnon B2- ja C-moduulit täyttäväksi osaksi.

Olen opiskellut aiemmin toisessa yliopistossa / toisessa TKK:n tutkinto-ohjelmassa. Mitä tapahtuu valmistumiseni määräajalle?
Uuteen tutkintoon tulee uusi määräaika, mutta vanhan tutkinnon määräaika pysyy entisellään.

Lainaus opinto-oppaasta 2008-2009: ”Tutkintojen tavoitteellinen suorittamisaika on aika, jossa opiskelijan on mahdollista suorittaa tutkinto päätoimisesti opiskellen. Tekniikan kandidaatin tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on kolme vuotta ja diplomi-insinöörin tutkinnon kaksi vuotta. Diplomi-insinööriksi valmistumisen tavoiteaika on yhteensä viisi vuotta (3+2). Koska diplomi-insinöörikoulutuksen yhteis-/erillisvalinnan kautta opiskeluoikeuden saaneet saavat opiskeluoikeuden suoraan ylempään tutkintoon, TKK:ssa ei tarkastella erikseen tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittamisaikaa. Pelkästään diplomi-insinöörin tutkintoa TKK:ssa suorittavan tutkinnon tavoiteajaksi on asetettu kaksi vuotta.

Opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto enintään kahta vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pidemmässä ajassa. Tähän aikaan ei lasketa vapaaehtoisen asepalveluksen tai asevelvollisuuden suorittamisesta eikä äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä johtuvia ns. lakisääteisiä pois-saoloja. Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa myöskään muuta enintään neljän lukukauden pi-tuista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi. Tutkinnon suorittamis-aika kuluu, kun opiskelija on ilmoittautunut läsnä olevaksi.”

Voinko valita sivuaineen Tuotantotalouden laitokselta?
Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelman pakollisissa opinnoissa on niin paljon tuotantotalouden B1-moduulin opintoja, että sitä moduulia tutkintoon ei voi valita. Sen sijaan voit valita tuotantotaloudesta jonkin B2-moduulin kandidaatin tutkinnon sivuaineeksi. Jokainen tuotantotalouden perusmoduulin (B1) kurssi on kuitenkin suoritettava ja ilmoitettava HOPSin liitteellä kurssi kurssilta, mihin kandidaatin tutkinnon moduuliin ne sisältyvät. Tuotantotalouden laitos on rajoittanut A3-moduulit omille pääaineopiskelijoilleen, joten niitä ei voi enää valita DI-tutkinnon sivuaineeksi.

Jos vaihdan ensi vuodeksi informaatioverkostojen koulutusohjelmaan, mitä opintoja minun on mahdollista korvata?

Teknillisessä korkeakoulussa suoritetut matematiikan peruskurssit korvaavat toisensa. Muiden kurssien kohdalla korvaavuudet ovat enemmän yksittäistapauksia. Jos on suorittanut informaatioverkostojen tutkintovaatimuksiin sisältyviä kursseja, korvaus on tietenkin selvä, mutta muun muassa studiokursseihin liittyvät kurssit ovat erityisasemassa.

Opiskelen koulutusohjelmassa X. Voinko lukea informaatioverkostojen kursseja?

Osa kursseista on lähtökohtaisesti tarkoitettu vain informaatioverkostojen koulutusohjelman opiskelijoille. Näitä rajoitettuja kursseja ovat ainakin informaatioverkostojen Studio-kurssit 1–4, sekä pääsääntöisesti kaikki Inf-0-koodin kurssit (Sosiologia, Filosofia, Estetiikka ja Verkostojen perusteet). Poikkeustapauksissa näille kursseille voidaan kuitenkin perustellusta syystä ottaa myös muita opiskelijoita. Kiinnostuneiden kannattaa ottaa yhteyttä kyseisen kurssin vastuuopettajaan tai assistenttiin ennen kurssin alkamista.

Miten hyväksytän harjoitteluni?

Hyvät ja selkeät ohjeet löytyvät täältä. Lisätietoja saat tarvittaessa opintosihteeriltä ja opintojen suunnittelijalta.
[Sivun alkuun]