Uusi tutkintosääntö

Kaksiportainen tutkinto

Diplomi-insinöörin tutkinto muuttui kaksiportaiseksi 1.8.2005. Uudistunut tutkinto käsittää alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatin tutkinto) ja ylemmän korkeakoulututkinnon (diplomi-insinöörin tutkinto). Tavoiteaika kandidaatin tutkinnon suorittamiselle on kolme vuotta ja diplomi-insinöörin tutkinnon suorittamiselle kaksi vuotta. Kandidaatin tutkinto suoritetaan suorittamalla vastaavat opinnot, sekä kandidaatintyö ja -seminaari.

Tutkinnon laajuus

Tutkinnon laajuutta mitataan opintopisteillä, joilla tarkoitetaan yhden lukuvuoden työpanosta työtunteina mitattuna (1600 h = 60 op). Tutkinnon kokonaislaajuus on 300 op, josta kandidaatin tutkinnon osuus on 180 op ja diplomi-insinöörin osuus 120 op. Tutkinto koostuu moduuleista, jotka ovat tietyn opintopistemäärän laajuisia opintokokonaisuuksia.

Pääaine

Kandidaatin tutkinnon pääaine koostuu moduuleista A1 ja A2, ja diplomi-insinöörin tutkinnossa kokonaisuuteen kuuluu lisäksi syventävä moduuli A3. A3-moduulilla syvennetään kandidaatin tutkinnossa valitun pääaineen opintoja tai opiskellaan kokonaan uutta aihealuetta. Opetus järjestetään neljässä kuuden viikon mittaisessa periodissa.


[Sivun alkuun]