Tutorointi

Jokaisella perusopiskelijalla on ao. tutkinto-ohjelman hallinnosta vastaavan tiedekunnan nimeämä, opiskelijan opintoja ohjaava tutor-opettaja.

Tekniikan kandidaatin tutkintoa suorittavat jaetaan ensimmäisenä opiskeluvuotena tutor-ryhmiin, jotka tapaavat tutorinsa vähintään kerran kandidaatin ja maisterin tutkinnon aikana. Tarvittaessa tapaamisia voidaan järjestää useampia.

Diplomi-insinöörin tutkintoa suorittavat jakautuvat tutor-ryhmiin pääaineittain. Ryhmät tapaavat tutorinsa ainakin kerran tutkinnon suorittamisen aikana.

Ryhmätapaamisten lisäksi jokaiselle opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus tavata opettajatutorinsa henkilökohtaisesti vähintään kerran lukuvuodessa. Näissä tapaamisissa tarkastellaan opiskelijan opintojen etenemistä ja keskustellaan asiasta opiskelijan omaHOPSin, vahvistetun HOPSin ja opintosuoritusten perusteella. Tutor ja opiskelija arvioivat yhdessä opiskelijan mahdollisuuksia valmistua asetetussa tavoiteajassa. Tutor-opettaja seuraa opiskelijan opintojen etenemistä kandidaattivaiheen loppuun saakka.

Tutor-opettajalla tulee olla vähintään ylempi korkeakoulututkinto.


[Sivun alkuun]