2008-2009

Tekniikan kandidaatin tutkinto (180 op)

Ohjelman yhteiset opinnot O
20 op
Perusopinnot P
80 op
Informaatio-
verkostojen perusmoduuli A1
20 op
Pääaineen jatkomoduuli A2
20 op
Sivuaineen perusmoduuli B1
20 op
Vapaasti valittavat opinnot V 10 op
Kandidaatintyö ja
-seminaari K 10 op

Diplomi-insinöörin tutkinto (120 op)

Pääaineen syventävä moduuli A3
20 op
Sivuaineen jatkomoduuli B2
20 op
Tieteen metodiikka M 10 op
Diplomityö D
30 op
Vapaasti valittavat opinnot W
20 op
Erikoismoduuli C
20 op

[Sivun alkuun]