Erikoismoduuli C

Erikoismoduuli (20 op) tuo joustoa DI-tutkinnon rakenteeseen. Sen sisältö voi olla valmiiksi suunniteltu tai se voi koostua opiskelijan henkilökohtaisista opinnoista. Tällöin sen sisällön hyväksyy tiedekunta (käytännössä pääaineen syventävän moduulin professori DI-tutkinnon HOPSin yhteydessä). Moduulia voi hyödyntää esim. tukemaan pääaineen opintoja, tuomaan tutkintoon uusi aihekokonaisuus tai vapaasti valittavina opintoina.

Erikoismoduulin tilalla on mahdollista suorittaa muu moduuli. Moduulia valittaessa on syytä huomioida, että DI-tutkinnon kolmesta pakollisesta moduulista yhden on oltava pääaineen syventävä moduuli ja että vain yksi saa olla perusmoduuli.[Sivun alkuun]