Sivuaineen perusmoduuli B1

Perusmoduuli B1 muodostaa kandidaatin tutkinnon sivuaineen. Sen voi valita toisesta TKK:n tutkinto-ohjelmasta tai se voi olla muu kuin pääaineeseen sisältyvä informaatioverkostojen tutkinto-ohjelman jatkomoduuli A2. Tietyin edellytyksin sivuaine on mahdollista suorittaa toisessa yliopistossa kotimaassa tai ulkomailla.

[Sivun alkuun]