Malliohjelma

Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelman kandidaatin tutkinnon kaikille yhteisten opintojen (P-, O- ja A1-moduulit) suorittamiseksi on laadittu ohjeellinen ajoitussuunnitelma. Ajoitussuunnitelma on laadittu siten, että tekniikan kandidaatin tutkintoon sisältyvät opinnot suoritetaan kolmessa lukuvuodessa. Malliohjelmaan on jätetty tilaa opiskelijan itsensä valitsemille pääaineen, sivuaineen ja vapaasti valittaville opinnoille. Opintoja varten laaditaan lukukausittain myös mallilukujärjestys.

Opinnot voi luonnollisesti suorittaa muussakin aikataulussa ja mahdollisesti muussa järjestyksessäkin. Opintojen suorittamisessa on kuitenkin hyvä huomioida, että joillekin kursseille on esitietovaatimuksia, mikä edellyttää tiettyä suorittamisjärjestystä. Lisäksi esim. pyrittäessä ulkomaille opiskelemaan paikan ja apurahan saamisen edellytyksenä voi olla se, että opintopisteitä on kertynyt tietty määrä lukukaudessa.


Ensimmäinen syyslukukausi (32 op)

1. syksy Koodi Kurssi Op Opetusjakso
T-106.1111 Johdatus opiskeluun ja tietojärjestelmiin TKK:lla 2 I
Mat-1.1110 Matematiikan peruskurssi C1 10 I-II
T-106.2001 Informaatioverkostot: Studio 1 4 I-II
T-106.1250 Informaatioverkostojen ohjelmointikurssi 10 I-II
TU-22.1101 Tuotantotalouden peruskurssi 4 I-II / III-IV
Kie-98.xxxx Toinen kotimainen kieli 2  
 

 

Ensimmäinen kevätlukukausi (33 op)

Koodi Kurssi Op Opetusjakso 1. kevät
Mat-1.1120 Matematiikan peruskurssi C2 10 III-IV
HY/PI Johdatus viestintään 4 III
Inf-0.1120 Sosiologia 5 III-IV
Inf-0.1202 Filosofia 5 III-IV
AS-75.2300 Informaatioverkostot: Studio 2 2 III-IV
AS-75.1102 Julkaisutekniikan perusteet 3 III-IV / I-II
TU-53.1010 Työpsykologian ja johtamisen perusteet 4 III-IV / engl. I-II
 

 

Toinen syyslukukausi (28 op)

2. syksy Koodi Kurssi Op Opetusjakso
Mat-1.1131 Matematiikan peruskurssi C 3-I 5 I
TU-22.2600 Informaatioverkostot: Studio 3 4 I-II
AS-0.1110 XML-kuvauskielten perusteet 3 I-II
AS-75.1124 Kuvatekniikan perusteet 4 I-II
TU-22.1130 Laskentatoimi ja kannattavuus 3 I
TU-53.1030 Knowledge and competence management 3 I-II
TU-91.1002 Markkinoinnin perusteet 3 II
Kie-98.XXXX Vieras kieli 3  
 

 

Toinen kevätlukukausi (27 op)

Koodi Kurssi Op Opetusjakso 2. kevät
Inf-0.1300 Estetiikka 5 III-IV
Inf-0.3101 Verkostojen perusteet 5 III-IV
T-111.2210 Informaatioverkostot: Studio 4 4 III-IV
T-121.2100 Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen 2 III
T-121.3110 Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö 3 III-IV
T-110.1100 Johdatus tietoliikenteeseen ja multimediatekniikkaan 5 III-IV
TU-22.1120 Projektien suunnittelu ja ohjaus 3 III-IV

 

Kolmas syyslukukausi

Koodi Kurssi Op Opetusjakso
T902-K Kandidaattiseminaari ja kandidaatintyö 10 I-II / III-IV
  pääaineen opintoja    
  sivuaineen opintoja    
  vapaasti valittavia opintoja    

 

Kolmas kevätlukukausi

Koodi Kurssi Op Opetusjakso
T902-K Kandidaattiseminaari ja kandidaatintyö 10 III-IV / I-II
  pääaineen opintoja    
  sivuaineen opintoja    
  vapaasti valittavia opintoja    

[Sivun alkuun]