Valmistuminen

Tekniikan kandidaatin tutkinto (TkK)

Tekniikan kandidaatin tutkintotodistusta voi pyytää välittömästi, kun kaikki tutkintoon sisältyvät, vahvistetun HOPSin mukaiset informaatioverkostojen tutkinto-ohjelman opinnot (180 op) on suoritettu.

Tutkintotodistusta pyydetään tiedekunnalta toimittamalla todistuspyyntö
(http://www.tkk.fi/fi/opinnot/lomakkeet/110_todistushakemus.pdf) informaatioverkostojen opintosihteerille (B204) tai suunnittelijalle (B211). Tutkintoon sisältyvät opinnot on syytä ryhmitellä ja toimittaa tarkistettavaksi opintosihteerille tai suunnittelijalle ennen tutkintotodistuksen anomista.

Tutkintotodistuksen saa 2-4 viikon kuluttua anomuksen jättämisestä. Opiskelijalle ilmoitetaan sähköpostitse, kun todistus on valmis ja sen voi noutaa informaatioverkostojen opintosihteeriltä (B204) tai suunnittelijalta (B211).

Diplomi-insinöörin tutkinto (DI)

Diplomi-insinöörin tutkinnon hyväksymistä voi pyytää, kun kaikki tutkintoon sisältyvät, vahvistetun HOPSin mukaiset informaatioverkostojen tutkinto-ohjelman opinnot (120 op) on suoritettu. Sitä voi pyytää samassa koulutusneuvoston kokouksessa kuin diplomityön hyväksymistä.

Diplomi-insinöörin tutkinnon hyväksymistä pyydetään kirjallisesti informaatioverkostojen koulutusneuvostolta. Todistuspyyntö (http://www.tkk.fi/fi/opinnot/lomakkeet/110_todistushakemus.pdf) toimitetaan informaatioverkostojen opintosihteerille (B204) tai suunnittelijalle (B211) viimeistään kaksi viikkoa ennen ao. koulutusneuvoston kokousta. Tutkintoon sisältyvät opinnot on syytä ryhmitellä ja toimittaa tarkistettavaksi opintosihteerille tai suunnittelijalle hyvissä ajoin ennen ao. koulutusneuvoston kokousta.

Valmistumispäivä on päivä, jolloin tutkinto hyväksytään, ts. koulutusneuvoston ao. kokouspäivä.

Informaatioverkostojen koulutusneuvosto kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa elo-kesäkuun aikana. Kokousten ajankohdat ja hakemusten määräpäivät löytyvät www-osoitteesta
http://information.tkk.fi/fi/tiedekunta/hallinto/koulutusneuvostot/informaatioverkostot/index.html.

Diplomi-insinöörin tutkintotodistukset jaetaan kerran kuukaudessa järjestettävässä todistustenjakotilaisuudessa. Jos ei pääse tilaisuuteen, oman todistuksensa voi hakea TKK:n opintotoimistosta todistustenjakotilaisuuden jälkeen. Todistusta noutaessa on todistettava henkilöllisyys. Todistuksen voi myös pyytää postittamaan toimittamalla TKK:n opintotoimistoon valtakirja (http://www.tkk.fi/fi/opinnot/opintohallinto/lomakkeet/valtakirja.pdf) tai fullmakt
(http://www.tkk.fi/fi/opinnot/opintohallinto/lomakkeet/fullmakt.pdf).
TKK:n todistustenjakotilaisuudet sekä näihin liittyvät ohjeet löytyvät osoitteesta
http://www.tkk.fi/fi/opinnot/neuvonta/valmistumisvaiheen_ohjeita/index.html#todjak. Tilaisuudet järjestetään päärakennuksen Mellin-salissa. Tilaisuuteen lähetetään kutsu ohjelmineen ja ilmoittautumisohjeineen.

Valmistuneet

Informaatioverkostojen koulutusohjelmasta on valmistunut tähän mennessä yhteensä 99 diplomi-insinööriä.


[Sivun alkuun]