OmaHOPS

 

OmaHOPS on opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Se laaditaan ensimmäisenä syksynä. Ennen lukuvuotta 2008-2009 alottaneilla se on osa jo kurssitarjonnasta poistunutta Eri-0.1145 Johdatus opiskeluun -kurssin suorittamista. OmaHOPS tehdään kurssitasolla tekniikan kandidaatin tutkintoa varten ja moduulitasolla diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Ensimmäisen omaHOPSin tarkoituksena on tutustuttaa opiskelija tutkinnon rakenteeseen.

Jokaisen opiskelijan on syytä tehdä omaHOPS. Informaatioverkostojen opiskelijoille tarjotaan tällä hetkellä HOPSin laadinnan tueksi valmis HOPS-työkalu, joka löytyy tämän tekstin alapuolelta. OmaHOPSin päivittäminen on opiskelijan vastuulla, ja sitä tarkastellaan vuosittaisissa henkilökohtaissa tuutortapaamisissa opettajatuutorin kanssa.

Opintoja on syytä suunnitella tarkemmallakin tasolla. Esim. viikkosuunnitelman teko helpottaa luentojen, laskuharjoitusten, laboratoriotöiden sekä itsenäisen työskentelyn organisointia. Myös tenttikausien suunnittelu ja toiminnan ennakointi on tärkeää. Suunnittelun tarkoituksena on jakaa opiskelu mahdollisimman tasaisesti koko lukuvuodelle.

Valitse omasi.

Muista, että voit suorittaa tutkintosi minkä tahansa opinto-oppaan mukaan, joka on ollut voimassa opiskeluaikanasi (alkaen siitä, kun sinut on hyväksytty infolle).

Miten sitä käytetään?
  1. Opintoja suunnitellaan yksinkertaisesti niin, että Lukuvuosi-sarakkeeseen (keltaisella pohjalla) valitaan kunkin kurssin kohdalle pudotusvalikosta se lukuvuosi, jolloin aiot kurssin suorittaa (tai olet jo suorittanut). Tällöin kurssi lasketaan mukaan kunkin moduulin alla olevaan "valittu"-summaan – kuitenkin vain, jos kurssille on merkitty myös tarkempi suoritusajankohta eli yksi tai useampi periodi (ks. seuraava kohta).
  2. Osa HOPS:iin valmiiksi merkityistä kursseista on sijoitettu esimerkinomaisesti sille periodille (tai niille periodeille), jolloin se on kuluvana lukuvuonna tai joskus aikaisemmin järjestetty. Useimmista kursseista tuo tieto kuitenkin puuttuu jo siitä syystä, että järjestämisperiodit muuttuvat usein, jopa kesken lukuvuoden. Kaikkien kurssien voimassa oleva järjestämisajankohta on siis ehdottomasti syytä tarkistaa kurssin kotisivuilta tai vastaavan osaston tai laboratorion lukujärjestyksestä, ennen kuin lisäät kurssin opintosuunnitelmaasi! Periodit merkitään vastaaviin ruutuihin pienillä x-kirjaimilla. Vihreä pohja on ruuduissa vain selkeyden vuoksi, eikä se sinänsä vaikuta HOPS-työkalun toimintaan. Vuodesta 2006 alkaen pohjaväri vaihtuu automaattisesti.
  3. Kurssi merkitään suoritetuksi merkitsemällä Arvosana-sarakkeeseen (punaisella pohjalla) kurssista saatu arvosana tai suoritusmerkintä. Numeroilla arvostellut kurssit vaikuttavat opintopistemääräisen painoarvonsa verran kyseisen moduulin ja tutkinnon opintosuoritusten keskiarvoon.
  4. Jos kurssin opintopistemäärä on keltaisella pohjalla, kurssi voidaan suorittaa useampana eri laajuisena versiona. Valitse niistä haluamasi. (Opintoviikkoina suoritetut kurssit joudut ainakin toistaiseksi muuttamaan itse opintopisteiksi muuntokertoimella 1,5.)
  5. Vapaasti valittavat opinnot sekä infon omien moduulien ulkopuolelta valitun sivuaineen opinnot joudut itse merkitsemään niille varattuun tilaan. Kurssikoodisarakkeen värikoodaus on vapaaehtoista. Rivien lisääminen taulukkoon tai poistaminen siitä ei ole suositeltavaa, koska laskentakoneisto saattaa mennä tästä rikki.  (HAXOR CORNER: Jos kuitenkin teet näin, varmista Visual Basic -editorin puolella, että Module1:ssä olevat For-silmukat – jotka käyvät TkK- ja DI-tutkintojen kurssivalinnat läpi – päättyvät riveille, joilla tutkintotaulukoissa on kandidaatintyö ja diplomityö, respectively. Excelin puolella kannattaa lisäksi tarkistaa opintopistesummien ja keskiarvojen laskukaavojen toimivuus – niiden on syytä hakea tietonsa oikeista osista taulukkoa.)
  6. Kolmannelle välilehdelle työkalu generoi automaattisesti lukukausikohtaisen kurssisuunnitelman, kun painat ylärivin "Päivitä"-nappia (ja asetat aloitus- ja lopetusvuoden haluamiksesi). Tämä kestää nykyversiossa todella kauan, mutta ainakin se toimii – kuitenkin vain, jos olet antanut Excelille luvan Visual Basic -makrojen suorittamiseen. Valitse siis tiedostoa avatessasi se sallivampi suhtautumisvaihtoehto makroja kohtaan. Tarvittaessa joudut ehkä muuttamaan Excelin suojaustasoa hieman matalammaksi (huoli pois, tämän tiedoston makrot eivät tee mitään ilkeyksiä koneellesi).
  7. Neljäs välilehti näyttää valitsemastasi aloitusvuodesta seitsemän vuotta eteenpäin sen, monenko opintopisteen suorittamista olet millekin periodille, lukukaudelle ja lukuvuodelle suunnitellut.
  8. Vanhan tutkintosäännön mukaisessa HOPS-pohjassa on erikseen sarakkeet opintopisteille (oletusarvoisesti tyhjä) ja opintoviikoille. Kun korvaat jonkin vanhan opintoviikkomääräisen kurssin uudella opintopistemääräisellä, joudut itse syöttämään taulukkoon kurssin uuden kurssikoodin ja nimen sekä tarvittaessa asettamaan suoritusperiodit kohdalleen. Lisäksi Op-sarakkeeseen syötetään kurssin laajuus opintopisteinä – Excel laskee tällöin automaattisesti Ov-sarakkeeseen kurssin laajuuden opintoviikkoina (muuntokertoimella 0,67; yksi opintoviikkohan on 1,5 opintopistettä).

 

 


[Sivun alkuun]