Harjoittelu

Harjoittelu informaatioverkostojen tutkinto-ohjelmassa

Harjoittelupaikan hankkiminen

Opiskelija hankkii harjoittelupaikan itse. Apua työnhakuun saa kuitenkin TKK:n Ura- ja rekrytointipalveluista, joiden verkkosivujen osoite on http://urapalvelut.tkk.fi/. Kannattaa myös seurata harjoittelun news-ryhmää opinnot.tieto.harjoittelu ja harjoittelun ilmoitustaulua, joka sijaitsee T-talon toisessa kerroksessa, kanslian edessä. "Linkkejä työnhakuun" -sivulta löytyy työnhakusivustoja ja muita harjoitteluun liittyviä hyödyllisiä linkkejä.

Harjoittelun vaatimukset

Ennen harjoittelun alkua harjoittelijan pitää huolehtia, että hänellä on harjoittelun työtehtäviin perehtynyt ohjaaja työpaikassa. Aloittaessaan harjoittelunsa tulee harjoittelijan tulostaa ja viedä harjoittelupaikalle ohjeistus harjoittelijan ohjaajalle (linkki sivun alalaidassa).

Harjoitteluksi voidaan hyväksyä vasta opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen tehty harjoittelu. Harjoittelun hyväksymisen ehtona on harjoittelun ohjaus työpaikan puolesta, opiskelijan kirjoittama harjoitteluraportti ja työtodistus. Harjoitteluraportin tulisi sisältää mm. huomioita esimies-alaissuhteesta, työsuojelusta, organisaation rakenteesta, diplomi-insinöörin työroolista, ihmisen ja tekniikan roolista omassa työtehtävässä ja tehtävien hoidosta korostaen yleispäteviä havaintoja. Lisäksi se voi sisältää omaan tehtävään liittyviä kehittämisehdotuksia opiskeltujen asioiden näkökulmasta. Raportissa voi olla myös kuvaus työnantajan toimialasta ja siitä, mikä yrityksen/organisaation perustehtävä on ja miten oma työtehtävä liittyy tähän. Raportissa on myös hyvä käsitellä, miten työelämäsuhteet eli paikallinen edunvalvonta yrityksessä/organisaatiossa toimii. Raportissa tulisi välttää harjoittelupaikan arvostelua. Raportti saa olla vapaamuotoinen, mutta oikeakielisyyteen tulee kiinnittää huomiota. Raportin tulee olla 1-2 A4-sivun pituinen.

Alempi perustutkinto

Alemmassa tutkinnossa harjoittelun tarkoitus on antaa valmiuksia työelämään ja tutustuttaa opiskelija työskentelyyn teknisessä ympäristössä. Harjoittelun tulee liittyä opintojen perus- tai jatkomoduuliin. Sopivia työtehtäviä ovat mm. asiakaspalvelu-, suunnittelu-, ylläpito-, ja yksinkertaiset ohjelmointitehtävät.

Ylempi perustutkinto

Vuoden 2008-2009 tai myöhemmän opinto-oppaan mukaan opiskelevat voivat sisällyttää harjoittelua myös ylempään tutkintoon. Ylemmän tutkinnon harjoittelun tarkoituksena on tukea ja täydentää opintojen kautta saatua ammattitaitoa. Harjoittelun tulee olla syventävän moduulin A3 perustalle nojautuvaa työtä ja sen tulee vastata työtehtäviä, joita opiskelija voi mahdollisesti valmistuttuaan tehdä.

Harjoitteluhakemuksen palauttaminen

Harjoittelun hyväksymistä hakiessa tulee opiskelijan täyttää harjoittelunhyväksymislomake ja liittää mukaan työtodistus (josta työtehtävät ja työaika viikossa käyvät selvästi ilmi) ja harjoitteluraportti. Hakemus liitteineen palautetaan joko opintosihteerille (huone B204, T-talo, 2.krs) tai kansilan postilaatikkoon (2. kerroksen aula). Opintopisteiden pitäisi olla kirjattuna noin 1-2 viikon sisällä.

Opintopisteiden määrä

Harjoittelun opintopistemäärä saadaan, kun täysipäiväiset (40h/vko) harjoitteluviikot lasketaan yhteen ja jaetaan kahdella. Harjoittelun minimipituus on kuitenkin 4 viikkoa. Samoissa työtehtävissä harjoittelusta voi saada minimissään 2 pistettä ja maksimissaan 4 pistettä. Jos työtehtävät ovat olennaisesti muuttuneet harjoittelujakson aikana, voidaan pitkäkestoinen harjoittelu katsoa kahdeksi jaksoksi. Jokaisesta jaksosta tulee tällöinkin tehdä erillinen raportti. HUOM! Yhteensä voi saada 5 opintopistettä, joten jos haluaa kaikki viisi, kannattaa hakea kahta harjoittelua samalla lomakkeella siten, että toisesta saa 3 ja toisesta 2 opintopistettä.

Kotimaassa 4 viikon harjoittelu vastaa 2 opintopistettä. Ulkomailla 4 viikon harjoittelu vastaa 3 opintopistettä. (Puolikkaita opinto-pisteitä ei myönnetä.)

Lomakkeet


[Sivun alkuun]