Jatkomoduuli A2

Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelmassa tekniikan kandidaatin tutkinnon pääaine koostuu A1-moduulin lisäksi opiskelijan itsensä valitsemasta A2-moduulista. Informaatioverkostoissa on tarjolla kolme A2-moduulia: mediatekniikka, tietointensiivinen liiketoiminta sekä vuorovaikutus ja viestintä. Moduulin laajuus on 20 op.

Mediatekniikka

Mediatekniikan jatkomoduuli antaa perustiedot digitaalisesta mediasta. Moduulin aiheina ovat mm. vuorovaikutustekniikka, multimedia, hypermedia, tietokonegrafiikka, kuvatekniikka ja sisällöntuotanto. Moduuliin kuuluu myös ohjelmointipainotteinen projektityö, joka liittyy johonkin edellä mainituista aiheista. Projektityön aiheesta tulee sopia moduulin jonkun vastuuprofessorin kanssa.

Moduuli tukee etenkin syventävien moduulien digitaalinen media ja sisällöntuotanto valintaa diplomi-insinöörin tutkinnossa. Moduulin koodi on T130-2.

Vastuuprofessorit: Tapio Takala (koordinoija), Marko Nieminen, Lauri Savioja ja Petri Vuorimaa.

T130-2 Mediatekniikka (A2) 20 op
T-121.5300 Käyttöliittymäsuunnittelu 4 op
T-111.4300 Tietokonegrafiikan perusteet 3 op
T-111.4360 WWW-palvelun suunnittelu 4 op
Lisäksi seuraavista siten, että 20 opintopistettä täyttyy:
T-76.4115 Ohjelmistokehitysprojekti I 5 op
T-111.5006 Konseptointi ja käsikirjoitus 4 op
T-111.5007 Multimedian projektityö 5 op
AS-75.2121 Mediatekniikan perusteet 4 op
AS-75.2128 Kuvaus- ja näyttötekniikka 5 op

Tietointensiivinen liiketoiminta

Moduuli antaa perustiedot yritysten sisäisestä ja ulkoisesta toimintaympäristöstä sekä liiketoiminnan strategisesta johtamisesta ja operatiivisesta ohjaamisesta. Moduuli käsittelee myös tieto- ja viestintäteknologian roolia ja merkitystä liiketoiminnan prosessien hallinnassa.

Moduuli tukee etenkin syventävien moduulien liiketoimintaverkostot ja tietoyritykset valintaa diplomi-insinöörin tutkinnossa. Moduulin koodi on T110-2.

Vastuuprofessorit: Eero Eloranta (koordinoija), Eila Järvenpää, Tomi Laamanen ja Riitta Smeds

T110-2 Tietointensiivinen liiketoiminta (A2) 20 op
TU-53.1320 Organizations and Networks P 4 op
TU-91.1003 Principles of Strategic Management 3-4 op
T-124.4100 Informaatioverkostot: Networked Business Forum 2 op
TU-22.1307 Introduction to Services P 4 op
  Toinen seuraavista:  
TU-22.1115 Design of Production Systems B 4 op
TU-91.2003 New Venture Development I 3 op
  Lisäksi seuraavista siten, että 20 opintopistettä täyttyy:  
TU-22.1302 Quality Management 3 op
TU-53.1360 Cross-Cultural Management 3 op
T-76.3601 Ohjelmistotuotannon perusteet 5 op

Vuorovaikutus ja viestintä

Moduulin sisältö kohdentuu ihmisen ja tekniikan rajapintaan ja se edustaa laajaa HCI (human-computer interaction) näkökulmaa. Moduulin tarkoituksena on antaa perustiedot ihmisen havainto-, kognitio- ja toimintatason ominaisuuksista ja niiden merkityksestä ihmisen ja tietotekniikan välisessä ja välittämässä vuorovaikutuksessa ja viestinnässä. Kurssit käsittelevät havainto- ja kognitiopsykologian perusteita, ihmisen ja koneen vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa sekä median lajityyppejä.

Moduuli tukee etenkin syventävien moduulien yrityksen viestintäjärjestelmät ja ihmisläheiset tietojärjestelmät valintaa diplomi-insinöörin tutkinnossa. Moduulin koodi on T120-2.

Vastuuprofessorit: Pirkko Oittinen (koordinoija), Marko Nieminen, Tapio Takala ja Matti Vartiainen

T120-2 Vuorovaikutus ja viestintä (A2) 20 op
AS-75.1107 Median lajityypit 3–4 op
T-121.5200 Ihminen ja vuorovaikutteiset käyttöliittymät 3 op
TU-53.1350 Ryhmät, kommunikaatio ja yhteistyö L 4 op
  Lisäksi seuraavista siten, että 20 opintopistettä täyttyy:  
AS-75.2500 Semanttinen web L 4 op
T-76.1143 Tiedonhallintajärjestelmät 5 op
Helsingin yliopistossa JOO-opintoina suoritettavia havainto- ja sosiaalipsykologian kursseja. Esim. verkkokurssi Johdatus sosiaalipsykologiaan

[Sivun alkuun]