Tutkinnonuudistus

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot
Käytännön uudistuksia
Pääaineet

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot

Diplomi-insinöörin tutkinto on 1.8.2005 lähtien kaksiportainen käsittäen alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon, eli tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnon. Ennen uuden tutkintosäännön voimaanastumista opinto-oikeutensa saaneilla on kuitenkin oikeus suorittaa opintonsa vanhan tutkintosäännön (vuoden 1995 tutkintosääntö) mukaisesti 31.7.2010 asti. Kandidaatin tutkinnolle määritelty tavoiteaika on kolme vuotta ja diplomi-insinöörin tutkinnolle kaksi vuotta. Molemmat tutkinnot on siis mahdollista suorittaa viidessä vuodessa päätoimisesti opiskellen. Lisätietoa tutkinnonuudistuksesta löytyy opintotoimiston tutkinnonuudistus-sivuilta.

Uudistuksen taustalla on Bolognan prosessi, jonka tavoitteena on lisätä opiskeljoiden liikkuvuutta niin eri yliopistojen välillä kotimaassa kuin kansainvälisestikin sekä lyhentää tutkintoaikoja. Tavoitteena on myös tehdä tutkinnoista kansainvälisesti vertailukykyisiä, joustavia ja rakenteeltaan selkeitä. Informaatioverkostojen koulutusohjelman tavoitteet pysyvät kuitenkin ennallaan nimen muuttuessa koulutusohjelmasta tutkinto-ohjelmaksi.

Käytännön uudistuksia

Tutkinnonuudistuksen myötä tutkinnon laajuutta mitataan opintoviikkojen asemesta opintopisteillä. Opintopisteillä tarkoitetaan yhden lukuvuoden työpanosta työtunteina mitattuna siten, että 1600h = 60 op. Uuden tutkinnon kokonaislaajuus on 300 op, josta kandidaatin osuus on 180 op ja diplomi-insinöörin 120 op. Tutkinto koostuu opintokokonaisuuksista eli moduuleista.

TKK:ssa siirrytään myös uuteen lukuvuosimalliin, joka käsittää neljä kuuden viikon mittaista opertusjaksoa eli periodia. Opintojaksot muuttuvat kursseiksi, ja koodit muuttuvat siten, että koodin numero-osan jälkimmäinen osa kasvaa kolminumeroisesta nelinumeroiseksi, esim. T-106.001 > T-106.1001. Uudessa tutkinto-ohjelmassa harjoittelu on vapaaehtoista, ja se sijoitetaan kandidaatin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin.

Pääaineet

Informaatioverkostoissa on tarjolla uuden tutkintosäännön mukaan opiskeleville kolme pääainetta: tietointensiivinen liiketoiminta, mediatekniikka sekä vuorovaikutus ja viestintä. Vanhan tutkintosäännön mukaan opiskelevilla on kuitenkin oikeus suorittaa vanhojen pääaineiden mukaisia opintoja. Uuden tutkintosäännön mukaisessa DI-tutkinnossa suoritetaan pääaineiden aihealuetta syventäviä opintoja tai valitaan kokonaan uusi erikoistumisalue. Vaihtoehtoja on kuusi: tietoyritykset, liiketoimintaverkostot, yrityksen viestintäjärjestelmät, ihmisläheiset tietojärjestelmät, sisällöntuotanto ja digitaalinen media.

Tutkinnonuudistukseen liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä opintoneuvojaan tai suunnittelija Susanna Reunaseen.


[Sivun alkuun]