Koulutusneuvosto

Informaatioverkostojen koulutus- ja tutkinto-ohjelman opiskelijoiden diplomityötä (aihe, kieli, valvoja ja ohjaaja/t sekä hyväksyminen ja arvosteleminen) koskevat hakemukset sekä diplomi-insinöörin tutkintotodistusanomukset käsitellään informaatioverkostojen koulutusneuvostossa.

Koulutusneuvoston muita tehtäviä ovat mm. tehdä tiedekuntaneuvostolle ehdotus tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaksi.

Koulutusneuvoston puheenjohtajana on professori Tapio Takala (tapio.takala@tkk.fi), esittelijänä suunnittelija Outi Hölttä (outi.holtta@tkk.fi) ja pöytäkirjanpitäjänä opintosihteeri Marjo Korhonen (marjo.korhonen@tkk.fi).

Koulutusneuvosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa lukuun ottamatta heinäkuuta.

Diplomityötä koskeva hakemus ja diplomi-insinöörin tutkintotodistusanomus on jätettävä kansliaan (Marjo Korhoselle, C211 tai Outi Höltälle, C215) pääsääntöisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen sitä koulutusneuvoston kokousta, jossa hakemus on tarkoitus käsitellä.

Koulutusneuvoston seuraavat kokoukset ja niissä käsiteltävien hakemusten määräajat:

Koulutusneuvoston kokous Diplomityön aihe- ja arvosteluhakemusja diplomi-insinöörin tutkintotodistusanomus jätettävä Tutkintotodistusten jakotilaisuus
25.9. to 11.9. mennessä ke 15.10.2008
30.10. to 16.10. mennessä ti 18.11.2008
27.11. to 13.11. mennessä ke 17.12.2008
18.12. to 4.12. mennessä ke 14.1.2009

Tarkempaa tietoa todistustenjakotilaisuuksista löydät osoitteesta:
http://www.tkk.fi/fi/opinnot/neuvonta/valmistumisvaiheen_ohjeita/index.html#todjak

Tarkempaa tietoa koulutusneuvoston kokouksista löydät osoitteesta:
http://information.tkk.fi/fi/tiedekunta/hallinto/koulutusneuvostot/informaatioverkostot/index.html


[Sivun alkuun]