Sivuaine

Tekniikan kandidaatin tutkinto

Tekniikan kandidaatin tutkinnon sivuaineen muodostaa moduuli B1. Sen voi valita toisesta TKK:n tutkinto-ohjelmasta tai se voi olla muu kuin pääaineeseen sisältyvä informaatioverkostojen tutkinto-ohjelman jatkomoduuli. Tietyin edellytyksin sivuaine on mahdollista suorittaa myös toisessa yliopistossa kotimaassa tai ulkomailla.

Diplomi-insinöörin tutkinto

Diplomi-insinöörin tutkinnossa on sivuaine, jos siihen sisältyy muu kuin informaatioverkostojen perusmoduuli (A1) ja sen jatkomoduuli (A2) tai pääaineeseen kuulumaton jatkomoduuli (A2) ja sen syventävä moduuli (A3). Perustellusta syystä sivuaineeksi voidaan hyväksyä myös muita kahden moduulin, joista ainakin toisen on oltava jatko- tai syventävä moduuli, yhdistelmiä. Tietyin edellytyksin sivuaine on mahdollista suorittaa myös toisessa yliopistossa kotimaassa tai ulkomailla. Diplomi-insinöörin tutkinto on mahdollista suorittaa myös ilman sivuainetta.


[Sivun alkuun]