Vaihto infolle

Kriteerit koulutusohjelman vaihdon puollolle informaatioverkostojen koulutusohjelmaan

HUOM! Koulutusohjelman vaihto on mahdollista ainoastaan vanhan tutkintosäännön mukaan opiskeleville (ennen 1.8.2005 opinto-oikeuden saaneet). Uuden tutkintosäännön mukaan opiskeleville lisätietoa sisäisestä siirtymisestä löytyy täältä: http://www.tkk.fi/fi/opiskelemaan/perus/sisaiset/

Osastoneuvoston päätös:

Tietotekniikan osasto voi puoltaa koulutusohjelman vaihtohakemusta informaatioverkostojen koulutusohjelmaan

  1. valintakoemenestyksen perusteella, jos hakija on osallistunut informaatioverkostojen koulutusohjelman valintakokeisiin ja jos hänen ko. vuonna saamansa valintapisteet olisivat riittäneet koulutusohjelmaan hyväksymiseen,

    tai jos edellä mainitut kriteerit eivät täyty,

  2. opintomenestyksen perusteella, jos hakija on suorittanut alkuperäisen koulutusohjelman tutkinnon ensimmäisen osan opintoja vähintään 30 opintoviikkoa ja jos niihin sisältyy alkuperäisen koulutusohjelman määrittelemät (koulutusohjelman vaihtoon vaadittavat) 5 ov:n laajuiset opinnot sekä vähintään keskiarvolla 3,0 suoritetut matematiikan pakolliset peruskurssit 1-3. Lisäksi kaikkien opintosuoritusten keskiarvon tulee olla vähintään 4,0.

Koulutusohjelman vaihtajien kiintiö on enintään kaksi sekä lokakuun että helmikuun loppuun mennessä päättyvän haun yhteydessä. Mikäli kriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin kiintiö (2), hakemuksia puolletaan opintomenestyksen mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Lisäksi osaston puolto edellyttää, että koulutusohjelmaan voidaan ottaa lisäopiskelija.


[Sivun alkuun]