Vuorovaikutus ja viestintä

Vuorovaikutus ja viestintä -pääaineen (Interaction and Media, koodi T3009) sisältöalueina ovat havainto- ja kognitiopsykologian perusteet, ihmisen ja koneen vuorovaikutus, käytettävyys sekä viestintä tietotekniikan välityksellä.

Tekniikan kandidaatin tutkinnossa pääaine muodostuu informaatioverkostojen perusmoduulista (A1) ja vuorovaikutus ja viestintä -jatkomoduulista (A2). Diplomi-insinöörin tutkinnossa siihen sisältyy lisäksi joko ihmisläheiset tietojärjestelmät- tai yrityksen viestintäjärjestelmät -syventävä moduuli (A3). Tarvittavat esitiedot suorittamalla pääaineen syventävä moduuli voi olla myös jokin seuraavista: digitaalinen media, liiketoimintaverkostot, tietoyritykset ja sisällöntuotanto.

Pääaineen vastuuprofessoreina ovat Pirkko Oittinen (koordinoija), Marko Nieminen, Tapio Takala ja Matti Vartiainen.


[Sivun alkuun]