Pääaine

Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelmassa on kolme pääainevaihtoehtoa: mediatekniikka, tietointensiivinen liiketoiminta ja vuorovaikutus ja viestintä.

Tekniikan kandidaatin tutkinto

Tekniikan kandidaatin tutkinnon pääaineeseen sisältyy informaatioverkostojen perusmoduuli (A1) ja joko tietointensiivinen liiketoiminta -, vuorovaikutus ja viestintä - tai mediatekniikka - jatkomoduuli (A2). Pääaineen laajuus kandidaatin tutkinnossa on 40 opintopistettä.

Diplomi-insinöörin tutkinto

Diplomi-insinöörin tutkinnon pääaine muodostuu tekniikan kandidaatin tutkinnon yhteydessä suoritetusta informaatioverkostojen perusmoduulista (A1), sen jatkomoduulista (A2) sekä toisesta ao. jatkomoduuliin perustuvasta syventävästä moduulista (A3). Tarvittavat esitiedot suorittamalla syventäväksi moduuliksi voi valita myös jonkun muun neljästä tutkinto-ohjelman syventävävästä moduulista. Pääaineen laajuus on yhteensä 60 opintopistettä (40 + 20 op).

Pääaineet muodostuvat seuraavan kaavion mukaisesti. Yhtenäisellä viivalla yhdistetyt moduulit muodostavat kokonaisuuden, jossa asteittain syvenevät opinnot pohjautuvat suoraan edeltäviin opintoihin. Katkoviivalla jatkomoduuliin (A2) liitetyn syventävän moduulin (A3) valinta diplomi-insinöörin tutkinnon pääaineen syventäväksi moduuliksi on myös mahdollista mutta voi edellyttää joidenkin esitietojen suorittamista.

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintojen pääainekaavio


[Sivun alkuun]