Vanha tutkintosääntö

Jos vaihdan ensi vuodeksi informaatioverkostojen koulutusohjelmaan, mitä opintoja minun on mahdollista korvata?

Miten voin vaihtaa informaatioverkostojen koulutusohjelmaan?

Opiskelen koulutusohjelmassa X. Voinko lukea informaatioverkostojen opintojaksoja?

Milloin pääaine pitää olla valittuna? Miten valinta käytännössä tapahtuu?

Onko pääainetta mahdollista vaihtaa myöhemmin?

Olen valinnut pää- ja sivuaineeni. Täytyykö minun vahvistaa sivuaineeni? Kehen voin olla asiasta yhteydessä?

Haluan suorittaa sivuaineeni JOO-opintoina. Miten menettelen?

Miten ryhmittelen opintoni?

Miten hyväksytän harjoitteluni?

HUOM! Kysymykset ja vastaukset koskevat ainoastaan vuoden 1995 tutkintosäännön mukaan opiskelevia.

Jos vaihdan ensi vuodeksi informaatioverkostojen koulutusohjelmaan, mitä opintoja minun on mahdollista korvata?

TKK:lla suoritetut matematiikan peruskurssit korvaavat toisensa. Muiden kurssien kohdalla korvaavuudet ovat enemmän yksittäistapauksia. Jos on suorittanut informaatioverkostojen tutkintovaatimuksiin sisältyviä kursseja, korvaus on tietenkin selvä, mutta muun muassa studiokursseihin liittyvät kurssit ovat erityisasemassa.

Miten voin vaihtaa informaatioverkostojen koulutusohjelmaan?

Tarkemmat tiedot vaihtokriteereistä informaatioverkostojen koulutusohjelmaan ovat luettavissa täällä. Haku on kaksi kertaa vuodessa: helmikuussa ja lokakuussa. Hakemukset palautetaan opintotoimiston kansliaan. Ohjeita itse hakemukseen sekä lomakkeet saa opintotoimiston sivuilta.

Opiskelen koulutusohjelmassa X. Voinko lukea informaatioverkostojen opintojaksoja?

Osa kursseista on lähtökohtaisesti tarkoitettu vain informaatioverkostojen koulutusohjelman opiskelijoille. Näitä rajoitettuja kursseja ovat ainakin informaatioverkostojen Studio-kurssit 1–4, sekä pääsääntöisesti kaikki Inf-0-koodin kurssit (Sosiologia, Filosofia, Estetiikka ja Verkostojen perusteet). Poikkeustapauksissa näille kursseille voidaan kuitenkin perustellusta syystä ottaa myös muita opiskelijoita. Kiinnostuneiden kannattaa ottaa yhteyttä kyseisen kurssin vastuuopettajaan tai assistenttiin ennen kurssin alkamista.

Milloin pääaine pitää olla valittuna? Miten valinta käytännössä tapahtuu?

Pääaine on suositeltavaa valita toisen kevätlukukauden lopulla, mutta voit valita sen myös muulloin. Pääaine on valittava kuitenkin viimeistään diplomityön aihetta haettaessa.

Pääaineen valinnan ajankohtaan vaikuttaa myös se, jos haluat sisällyttää sisällyttää tutkintoosi TKK:n ulkopuolella suoritettavan sivuaineen. TKK:n ulkopuolella suoritetun sivuaineen hyväksyminen tutkintoon edellyttää pääaineen professorin lupaa.

Valinta tapahtuu täyttämällä asianomainen lomake. Lomakkeen voit palauttaa suunnittelijalle, opintoneuvojalle tai tietotekniikan osaston kansliaan.

Onko pääainetta mahdollista vaihtaa myöhemmin?

Kyllä, mutta se on tehtävä ennen kuin haet diplomityön aihetta. Ilmoita uusi pääaineesi asianomaisella lomakkeella ja toimita se suunnittelijalle.

Jos olet aikeissa lukea sivuaineen jostain muualta kuin TKK:lta (esim. JOO-sopimuksen kautta tai ulkomailta), on pääainevalinta tarpeellinen jotta yhdistelmän järkevyys voidaan todeta.

Olen valinnut pää- ja sivuaineeni. Täytyykö minun vahvistaa sivuaineeni? Kehen voin olla asiasta yhteydessä?

Jos sivuaineesi on TKK:lta, ei sinun ole välttämätöntä keskustella pääaineen valinnasta pääaineesi vastuuprofessorin kanssa. Kannattaa kuitenkin huomata että osaan sivuaineista joutuu hakemaan rajoitetun osallistujamäärän vuoksi (esim. osa SoberIT:n sivuaineista). Myös sivuaineiden kurssien esitietovaatimukset tulee ottaa huomioon. Sivuaineen valinta ilmoitetaan asianomaisella lomakkeella, joka toimitetaan täytettynä suunnittelijalle.

Jos taas haluat lukea sivuaineesi jostain muualta (esim. JOO-sopimuksella tai ulkomailla), tulee sinun hyväksyttää sivuainesuunnitelmasi pääaineesi vastuuprofessorilla. Voit olla yhteydessä kehen tahansa pääaineiden vastuuprofessoreista, he kyllä ohjaavat sinut eteenpäin, jos oma suuntautumisesi pääaineessa ei ole juuri heidän alaansa. Listan vastuuprofessoreista löydät opinto-oppaasta sekä koulutusohjelman kotisivuilta kunkin pääaineen kohdalta.

Muista kuitenkin, että voit aina ottaa yhteyttä pääaineen vastuuprofessoreihin, jos haluat keskustella kurssivalinnoista, pää- ja sivuaineyhdistelmistä tai vaikka ulkomailla suoritetuista opinnoista vaikka sitä ei välttämättä edellytettäisikään. Professorit auttavat mielellään opiskelijoita. Voit olla yhteydessä myös opintoneuvojaan tai suunnittelijaan.

Haluan suorittaa sivuaineeni JOO-opintoina. Miten menettelen?

  1. Hae pääaineesi professorilta puolto sille, että saat sisällyttää suunnittelemasi sivuaineen tutkintoosi. Tee se Sivuaine toisesta yliopistosta -lomakkella. Palauta lomake suunnittelijalle.

  2. Täytä huolella JOOPAS -verkkopalvelusta löytyvä lomake. Yliopistosta tai tiedekunnasta riippuen lomake on joko sähköisessä palvelussa tai se on paperilomake. Apua lomakkeen täyttämisessä antavat tarvittaessa suunnittelija ja opintoneuvoja.

  3. Jos suunnittelemasi sivuaineen JOO-opinto-oikeutta haetaan sähköisessä palvelussa, lomake siirtyy automaattisesti (kotiyliopiston) suunnittelijan käsiteltäväksi. Jos sitä haetaan paperilomakkeella, tuo lomake suunnittelijalle käsiteltäväksi, ts. puollettavaksi tai ei-puollettavaksi.

    Hakemuksen puollon perusperiaatteena on, että sinulla on pääaineen professorin lupa sivuaineen sisällyttämiseksi tutkintoosi ja että opintoja ei järjestetä TKK:ssa.

  4. Jos tapauksessasi on käytössä sähköinen lomake, se siirtyy kotiyliopiston lausunnosta riippuen yliopistoon, jossa haluat suorittaa sivuaineesi (kohdeyliopisto). Mutta jos opinto-oikeutta haetaan paperilomakkeella, sinun on itse toimitettava lomake liitteineen kohdeyliopiston opintotoimistoon tai ao. tiedekuntaan.

  5. Päätöksen JOO-opinto-oikeuden myöntämisestä tekee aina opetuksen järjestävä yliopisto, joka myös tiedottaa sinua päätöksestään.

Kannattaa lukea JOOPAS-verkkopalvelun kotisivua, josta löytyy paljon hyödyllistä tietoa, esim. eri yliopistojen ja tiedekuntien yhteystietoja, hakuajat sekä esimerkkejä yliopistojen tarjonnasta. Vaikka asian eteen joutuukin kenties näkemään hieman vaivaa, ei tarvittava paperisota kuitenkaan ole ylitsepääsemätöntä ja opinnot Otaniemen ulkopuolella varmasti palkitsevat jo avaramman näkökulmansakin ansiosta. Opintoneuvoja ja suunnittelija auttavat mielellään kaikissa asiaan liittyvissä ongelmissa.

Miten ryhmittelen opintoni?

Tulosta Oodiotteesi ja merkitse siihen selkeästi (esim. I osa, SU, PA, SA ja VV), mikä opintojakso sijoitetaan ensimmäiseen osaan, suuntaan, pää- ja sivuaineeseen sekä vapaasti valittaviin opintoihin. Ilmoita myös, minkä lukuvuoden opetussuunnitelman (esim. 2002-2003 opinto-opas) olet ryhmitellyt opintosi.

Muistathan, että tutkinnon ensimmäisen osan ja suunnan opinnot on ryhmiteltävä saman lukuvuoden opetussuunnitelman (opinto-oppaan) mukaan. Ne voi suorittaa ensimmäisen läsnäololukuvuoden tai minkä tahansa myöhemmän lukuvuoden opetussuunnitelman mukaan.

Pää- ja sivuaineopinnotkin voit ryhmitellä ensimmäisen läsnäololukuvuoden tai minkä tahansa myöhemmän lukuvuoden opetussuunnitelman mukaan. Niitä ei tarvitse ryhmitellä ensimmäisen osan ja suunnan opintojen eikä toistensa kanssa saman lukuvuoden opetussuunnitelman mukaan.

Tutkinnon ensimmäisen osan opinnot on ryhmiteltävä viimeistään silloin, kun haet diplomityön aihetta ja muut viimeistään silloin, kun anot tutkintotodistusta. Jos tarvitset lisäohjeita ryhmittelyyn, ota yhteyttä suunnittelijaan. Vie valmis ryhmittelysi suunnittelijan tarkistettavaksi.

Miten hyväksytän harjoitteluni?

Hyvät ja selkeät ohjeet löytyvät täältä. Lisätietoja saat tarvittaessa harjoitteluneuvojalta ja suunnittelijalta.


[Sivun alkuun]