Pääaine

Tutkinnon I osa | Suunnan opinnot | Pääaine | Sivuaine | Vapaasti valittavat | Harjoittelu | Diplomityö

Pääaine antaa syventävää tietoa jostakin koulutusohjelman ammatillisen tehtäväalueen keskeisestä ongelmakokonaisuudesta ja sen kannalta tärkeistä teorioista sekä tutkimus- ja suunnittelumenetelmistä. Pääaine pohjautuu sisällöltään tarkoituksenmukaisesti suunnattuihin aineopintoíhin. Diplomityö tehdään pääsääntöisesti pääaineen alalta.

Informaatioverkostojen koulutusohjelmassa pääaineen on oltava vähintään 25 opintoviikon laajuinen. Sen tulee kuitenkin olla vähintään 30 opintoviikon laajuinen, jos tutkintoon ei sisälly 20 opintoviikon laajuista sivuainetta.

Pääaine valitaan oman koulutusohjelman pääaineista. Se valitaan toisen opiskeluvuoden lopulla tai kolmannen alussa. Ennen valintaa järjestetään pääaineita esittelevä tilaisuus. Kevätlukukaudella järjestettävästä tilaisuudesta tiedotetaan koulutusohjelman verkkosivuilla.

Koulutusohjelman pääainevaihtoehdot ovat:

Pääaineiden nimet englanniksi ovat:


[Sivun alkuun]