Sisällöntuotanto

Tutkinnon I osa | Suunnan opinnot | Pääaine | Sivuaine | Vapaasti valittavat | Harjoittelu | Diplomityö

Pakolliset opintojaksot
Vaihtoehtoiset opintojaksot

Vastuuprofessorit: Petri Vuorimaa (T-111), Lauri Savioja (T-111) ja Tapio Takala (T-111)

Yhteyshenkilö: prof. Tapio Takala ja lehtori Oskari Martimo

Digitaalisen median sisällöntuotanto on voimakkaasti kasvava alue, jonka osaavista tekijöistä on jo tällä hetkellä pulaa. Pääosin opetus tapahtuu tietoliikenneohjelmistojen ja multimedian laboratorioon kuuluvassa Mediariihessä.

Sisällöntuotannolle ominaista on ilmaisumuotojen jatkuva muuntuminen tekniikan antamien mahdollisuuksien mukana. Tällä hetkellä tärkeimpiä muotoja ovat WWW-sivut ja CD-ROM-tuotteet sekä tietokonepelit ja animaatiot. Lähitulevaisuudessa on nähtävissä laitteiden, ohjelmistojen ja sisällön integroituminen monimuotoisiksi digitaalisiksi palveluiksi. Toiminta-alustana näissä voi olla yhtä lailla digitaali-TV, pelikonsoli tai multimediakännykkä kuin tavanomainen työasemakin. Sisältö voi liittyä sähköiseen kaupankäyntiin, yhteiskunnallisiin terveys- ja virastopalveluihin, informatiikkaan, julkaisutoimintaan, kulttuuriin, viihteeseen tai vaikkapa tietokoneavusteiseen opetukseen. Itse informaatiosisällön organisoinnin ja esitystavan ohella opetuksen ja tutkimuksen kohteena ovat tekniset välineet sekä tuotantoprosessi yhteiskunnallisine reunaehtoineen (taloudelliset, oikeudelliset ja poliittiset tekijät).

Sisällöntuotantoprosessi vaatii monien eri alojen osaamista (tietotekniikka, äänisuunnittelu, kuvallinen ilmaisu, käsikirjoitus, projektinhallinta) ja on luonteeltaan ryhmätyötä. Niinpä merkittävä osa koulutuksesta on projektitöihin osallistumista, joissa pyritään kokeellisesti kehittämään uusia sisällöllisiä ideoita. Tuloksena on tuotantoprosessin kokonaisvaltainen hallinta ja kyky soveltaa tätä erilaisilla toimialoilla.

Pääaineen laajuus on vähintään 25 opintoviikkoa.

Pakolliset opintojaksot
Valittava seuraavista vähintään 10 ov

T-111.005 Multimedian käsikirjoitus 2 ov
T-111.007 Multimedian projektityö 2-8 ov
T-111.077 Sisällöntuotannon projektityö 4-8 ov

Vaihtoehtoiset opintojaksot
Valittava seuraavista opintojaksoista siten, että pääaineen laajuus 25 ov täyttyy

T-111.010 AV-suunnittelu 2 ov
T-111.015 Elokuvakerronnan perusteet 2 ov
T-111.016 Elokuva-analyysi 2 ov
T-111.020 Kuva-analyysi 2 ov
T-111.030 3D-tuotanto 3 ov
T-111.054 Kirjoittaminen 2-3 ov
T-111.300
tai T-111.301
Tietokonegrafiikka
Tietokonegrafiikan perusteet
4 ov
2 ov
T-111.310 Vuorovaikutustekniikka 3 ov
T-111.350 Multimediatekniikka 3 ov
T-111.361 Hypermediadokumentin laatiminen 3 ov
AS-75.105 Julkaisutekniikan perusteet 2 3 ov
  T-111-professuurin seminaarit sekä muut professorin hyväksymät opintojaksot

[Sivun alkuun]