Sivuaine

Tutkinnon I osa | Suunnan opinnot | Pääaine | Sivuaine | Vapaasti valittavat | Harjoittelu | Diplomityö

Informaatioverkostojen koulutusohjelmaan sisältyvän sivuaineen on pääsääntöisesti oltava vähintään 20 opintoviikon laajuinen. Sivuaine voi kuitenkin olla 15 opintoviikkoa silloin, kun se suoritetaan muussa yliopistossa kuin TKK:ssa ja kun siitä ei ole tarjolla 20 opintoviikon laajuista kokonaisuutta.

Sivuaineen voi valita koulutusohjelman omista sivuaineista tai muista Teknillisen korkeakoulun koulutusohjelmien tarjoamista sivuaineista. Sivuaine on syytä valita siten, että se muodostaa mielekkään kokonaisuuden pääaineen kanssa. Valinnasta saa tietoa koulutusohjelman opiskelijoille vuosittain kevätlukukaudella järjestettävässä pää- ja sivuaineiden esittelytilaisuudessa. Tarvittaessa asiasta voi keskustella pääaineen professorin kanssa.

Tietotekniikan osaston, tuotantotalouden osaston sekä automaatio- ja systeemitekniikan osaston informaatioverkostojen koulutusohjelmalle tuottamat sivuaineet ovat:

Muut TKK:ssa tarjolla olevat sivuainekokonaisuudet löytyvät Opetusohjelma-oppaasta.

Osaston (pääaineen professorin) luvalla sivuaineen voi suorittaa myös muussa suomalaisessa yliopistossa esim. JOO-opintoina yliopistoissa, joden kanssa TKK:lla on opintoyhteistyötä. Osaston (pääaineen professorin) luvalla sivuaine on mahdollista suorittaa myös ulkomailla. Jos sivuaineen haluaa valita muualta kuin Teknillisestä korkeakoulusta, sen sisällöstä on syytä keskustella pääaineen professorin kanssa ennen opintojen aloittamista.

Helsingin yliopiston viestinnän laitoksen kanssa solmitun opintoyhteistyösopimuksen mukaan neljä informaatioverkostojen opiskelijaa voi vuosittain saada opinto-oikeuden viestintä-sivuaineen suorittamiseksi. Opinnot on suoritettava kolmen vuoden kuluessa opinto-oikeuden saamisesta. Hakuaika opintoihin päättyy 30.4. Hausta tiedotetaan koulutusohjelman verkkosivuilla ennen hakuajan alkua. Sopimuksen mukaisen 15-20 opintoviikon laajuisen sivuaineen voi sisällyttää tutkintoon ilman erillistä lupaa.

TKK:n ulkopuolella suoritetun sivuaineen hyväksyttämisestä tutkintoon saa ohjeita koulutusohjelman suunnittelijalta ja opintoneuvojalta.


[Sivun alkuun]