Ihmisläheiset tietojärjestelmät

Tutkinnon I osa | Suunnan opinnot | Pääaine | Sivuaine | Vapaasti valittavat | Harjoittelu | Diplomityö

Sivuaineen laajuus on vähintään 20 ov. Sen kuvaus löytyy vastaavan pääaineen kohdalta.

Vain informaatioverkostojen koulutusohjelman opiskelijoille.

Pakolliset opintojaksot

TU-53.161 Työjärjestelmien analysointi ja kehittäminen 4 ov
T-121.600 /
T-121.700
Käytettävyyden arviointi tai
Käyttäjäkeskeinen konseptisuunnittelu
4 ov
4 ov


Vaihtoehtoiset opintojaksot.
Valitaan seuraavista opintojaksoista siten, että sivuaineen laajuus 20 ov täyttyy

(a) Käyttöliittymien suunnitteluun painottuvat opintojaksot

T-111.310 Vuorovaikutustekniikka 3 ov
T-121.200 Käyttöliittymäpsykologia 2 ov
T-121.500 Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen erikoistyö 1-6 ov
T-121.700 Käyttäjäkeskeinen konseptisuunnittelu 4 ov
T-121.800 Käyttäjäkeskeinen suunnitteluprojekti 4-8 ov
T-121.850 Käytettävyyden yksilöllinen opintojakso 1-6 ov
T-121.900 Käyttöliittymien ja käytettävyyden seminaari 2-6 ov
T-121.950 Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen lopputyöseminaari 2 ov
AS-84.147 Automaation käyttöliittymät 2 ov


(b) Tietojärjestelmien käyttöön organisaatiossa painottuvat opintojaksot

TU-53.111 Virtuaalinen työympäristöopetus 1 ov
TU-53.113 Työn ja työpaikan ergonominen suunnittelu 2 ov
TU-53.117b Collaborative Work and Groupware Technology 3 ov
TU-53.163 Hyvinvointi ja kuormittuminen työorganisaatiossa 2 ov
TU-53.251 Oppivan organisaation perusteet
3 ov
TU-53.252 Oppiva organisaatio, seminaari 3 ov
TU-53.263 Oppiminen ja oppimisympäristöt 2-4 ov
TU-53.301 Knowledge Management 2-3 ov
TU-53.308 Organizational networks and communication 2 ov


Lisäksi seuraavat Helsingin yliopiston psykologian laitoksen järjestämät opintojaksot, jotka on mahdollista suorittaa esim. JOO-sopimuksella. Kurssien luentoaikataulut lukuvuoden 2002-2003 osalta löytyvät näiltä sivuilta.

Pps214 Havaintopsykologia I 3 ov
Pps215 Kognitiivinen psykologia I 3 ov
Pps260a Havaintopsykologia II 2-5 ov
Pps260b Kognitiivinen psykologia II 2-5 ov

[Sivun alkuun]