Suunnan opinnot

Tutkinnon I osa | Suunnan opinnot | Pääaine | Sivuaine | Vapaasti valittavat | Harjoittelu | Diplomityö

Suunnan opinnoissa perehdytään alan teknistieteellisiin teorioihin, menetelmiin ja ongelmakokonaisuuksiin. Informaatioverkostojen koulutusohjelmassa niiden laajuus on vähintään 24 ov

Pakolliset opintojaksot        
T-76.632 Tietotekniikkaoikeus 2 ov
T-121.100 Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen 1 ov
T-121.110 Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö 3 ov
TU-53.310 Johdatus tutkimuksen tekemiseen 3 ov
Lisäksi valittava yksi seuraavista
T-110.250 Verkkomedian perusteet 3 ov
TU-53.308 Organizational networks and communication 2 ov
TU-91.131 Principles of Strategic Management 2-3 ov

 

Vaihtoehtoiset opintojaksot
Valitaan seuraavista opintojaksoista niin, että suunnan opintojen laajuus 24 ov täyttyy

AS-0.101 C/C++ -ohjelmoinnin perustee 4 ov
AS-75.105 Julkaisutekniikan perusteet 2 3 ov
AS-75.108 Julkaisutekniikka 4 ov
AS-75.121 Mediatekniikan perusteet 2 3 ov
AS-75.124 Kuvatekniikan perusteet 1 3 ov
AS-84.128 Automaatio- ja säätötekniikan perusteet 2 ov
AS-84.132 Automaatio- ja säätötekniikka 3 ov
T-76.143 Tiedonhallintajärjestelmät 3 ov
T-76.601 Ohjelmistotuotannon perusteet 3 ov
T-106.290 Ohjelmoinnin laboratoriotyöt 2-5 ov
T-106.430 Käyttöjärjestelmät 3 ov
T-109.410 Teknologiajohtaminen tietoliikenneteollisuudessa 2 ov
T-110.250 Verkkomedian perusteet 3 ov
T-110.300 Tietoliikennearkkitehtuurit 4 ov
T-111.003 Multimedian työvälineet 3-4 ov
T-111.010 AV-suunnittelu 2 ov
T-111.015 Elokuvakerronnan perusteet 2 ov
T-111.300/
T-111.301
Tietokonegrafiikka /
Tietokonegrafiikan perusteet
4 tai
2
ov
T-111.350 Multimediatekniikka 3 ov
T-111.361 Hypermediadokumentin laatiminen 3 ov
T-121.200 Käyttöliittymäpsykologia 2 ov
T-121.300 / T-111.310 Käyttöliittymäsuunnittelu /
Vuorovaikutustekniikka
1 tai
3
ov
T-124.001 Networked Business Forum 2 ov
TU-22.120 Projektien suunnittelu ja ohjaus 2 ov
TU-53.251 Oppivan organisaation perusteet 3 ov
TU-53.301 Knowledge Management 2-3 ov
TU-53.308 Organizational networks and communication 2 ov
TU-53.309 Cross-Cultural Management 2 ov
TU-91.111 Kansantaloustieteen perusteet 3 ov
TU-91.131 Principles of Strategic Management 2-3 ov
TU-117.804 Ympäristöjohtamisen ja vastuullisen liiketoiminnan perusteet 2 ov
Mat-2.091 Sovellettu todennäköisyyslasku 3 ov

[Sivun alkuun]