Vapaasti valittavat opinnot

Tutkinnon I osa | Suunnan opinnot | Pääaine | Sivuaine | Vapaasti valittavat | Harjoittelu | Diplomityö

Opiskelijan on tutkinnon pakollisten opintojen (ensimmäinen osa, suunta, pää- ja sivuaineet sekä diplomityö ja harjoittelu) lisäksi suoritettava muita opintoja siten, että tutkinnon kokonaislaajuudeksi tulee vähintään 180 opintoviikkoa.

Vapaasti valittavat opinnot voivat olla mitä tahansa Teknillisessä korkeakoulussa, muussa suomalaisessa yliopistossa tai ulkomaisessa yliopistossa suoritettuja opintoja. Ne voivat olla yksittäisiä opintojaksoja tai muodostaa kokonaisuuden, esim. toisen sivuaineen. Ne voivat olla myös suunnan, pää- tai sivuaineen minimilaajuuden ylittäviä opintoja tai esim. ylimääräisiä kieliopintoja.

Kielten opiskelua TKK:lla
TKK:n opetusohjelma
Avoimen yliopiston kurssitarjonta


[Sivun alkuun]