Tutkinnon I osa

Tutkinnon I osa | Suunnan opinnot | Pääaine | Sivuaine | Vapaasti valittavat | Harjoittelu | Diplomityö

Tutkinnon ensimmäisen osan opinnot antavat opinnoille matemaattis-luonnontieteelliset perusteet ja koulutusohjelman välttämättömät alakohtaiset perustiedot sekä muita yleisvalmiuksia luovia tietoja. Ensimmäisen osan laajuus on noin 70 ov. Se on suositeltavaa suorittaa kokopäiväisesti opiskellen kahdessa vuodessa. Tutkinnon ensimmäinen osa tulee suorittaa viimeistään neljäntenä opiskeluvuonna.

Tutkinnon ensimmäisen osan opinnot muodostuvat seuraavista yhteensä 71-72 ov:n laajuisista opintojaksoista:

Tutkinnon I osa    
T-106.219 Informaatioverkostot: Studio 1     2,5   ov
AS-75.300 Informaatioverkostot: Studio 2     3   ov
TU-22.600 Informaatioverkostot: Studio 3     2,5   ov
T-111.210 Informaatioverkostot: Studio 4     2,5   ov
Mat-1.411 Matematiikan peruskurssi C1     6   ov
Mat-1.412 Matematiikan peruskurssi C2     6   ov
Mat-1.413 Matematiikan peruskurssi C3     6   ov
AS-75.120 Mediatekniikan perusteet 1     2   ov
T-106.001 Tietokone työvälineenä     1   ov
T-106.213 Ohjelmoinnin peruskurssi L1     5   ov
T-106.233/
T-93.270
Ohjelmoinnin peruskurssi 2 tai 
Olio-ohjelmointi T
    4   ov
T-106.253 Tietorakenteet ja algoritmit Y     3   ov
TU-22.101 Tuotantotalouden perusopintojakso     3-4   ov
TU-22.130 Laskentatoimi ja kannattavuus     2,5   ov
TU-53.100/
TU-53.300
Työpsykologian ja johtamisen perusteet  tai
Organizational Behavior and Knowledge Management; Introduction
    2   ov
TU-91.106 Markkinointi     2   ov
77114HY Johdatus viestintään     5   ov
T-0.200 Filosofian perusteet 1     2   ov
T-0.201 Filosofian perusteet 2     2   ov
T-0.220 Sosiologia     3   ov
T-0.300 Sovellettu estetiikka     3   ov
Kie-98.003/4 Toisen kotimaisen kielen koe     1   ov
Kie-98.xxx Vieras kieli     2   ov

Ensimmäisen osan suorittamisen malliohjelma.


[Sivun alkuun]