Malliohjelma

Tutkinnon I osa | Suunnan opinnot | Pääaine | Sivuaine | Vapaasti valittavat | Harjoittelu | Diplomityö

Informaatioverkostojen koulutusohjelman tutkinnon ensimmäisen osan opintojen suorittamiseksi on laadittu ohjeellinen ajoitussuunnitelma. Opintoja varten laaditaan lukukaudittain myös mallilukujärjestys.

Opinnot voi luonnollisesti suorittaa muussakin aikataulussa ja mahdollisesti muussa järjestyksessäkin. Omaa opintosuunnitelmaa laadittaessa on kuitenkin hyvä huomioida, että joillekin opintojaksoille on esitietovaatimuksia, mikä saattaa edellyttää opintojaksojen suorittamista tietyssä järjestyksessä. Lisäksi esim. pyrittäessä ulkomaille opiskelemaan tai harjoittelemaan paikan ja apurahan saamisen edellytyksenä voi olla se, että opintoviikkoja on kertynyt tietty määrä lukukaudessa.

Malliohjelma on laadittu siten, että tutkinnon ensimmäinen osa suoritetaan neljässä lukukaudessa.

Ensimmäinen syyslukukausi

Eri-0.145 Johdatus opiskeluun 1 ov, osallistumista suositellaan
T-106.001 Tietokone työvälineenä 1 ov
T-106.219 Informaatioverkostot: Studio 1 2,5 ov
T-106.213 Ohjelmoinnin peruskurssi L1 5 ov
Mat-1.411 Matematiikan peruskurssi C1 6 ov
TU-22.101 Tuotantotalouden perusopintojakso 3 ov

Yhteensä: 17,5/18,5 ov

Ensimmäinen kevätlukukausi

AS-75.300 Informaatioverkostot: Studio 2 3 ov
AS-75.120 Mediatekniikan perusteet 1 2 ov
Mat-1.412 Matematiikan peruskurssi C2 6 ov
T-0.220 Sosiologia 3 ov
TU-53.100 Työpsykologian ja johtamisen perusteet 2 ov tai
TU-53.300 Organizational Behavior and Knowledge Management; Introduction 2 ov

Yhteensä: 16 ov

Toinen syyslukukausi

TU-22.600 Informaatioverkostot: Studio 3 2,5 ov
TU-22.130 Laskentatoimi ja kannattavuus 2,5 ov
TU-91.106 Markkinointi 2 ov
Mat-1.413 Matematiikan peruskurssi C3 6 ov
77114HY Johdatus viestintään 5 ov. Opintojakso suoritetaan Helsingin yliopistossa viestinnän laitoksella.

Yhteensä: 18 ov

Toinen kevätlukukausi

T-111.210 Informaatioverkostot: Studio 4 2,5 ov
T-0.200 Filosofian perusteet 1 2 ov
T-0.201 Filosofian perusteet 2 2 ov
T-0.300 Sovellettu estetiikka 3 ov
T-106.233 Ohjelmoinnin peruskurssi 2 4 ov tai
T-93.270 Olio-ohjelmointi T 4 ov
T-106.253 Tietorakenteet ja algoritmit Y 3 ov

Yhteensä: 16,5 ov

Ensimmäiseen osaan sisältyvät lisäksi seuraavat kieliopinnot, jotka on mahdollista suorittaa sekä syys- että kevätlukukaudella:

Kie.98.003/98.004 Toisen kotimaisen kielen koe 1 ov
Kie-98.xxx Vieras kieli 2 ov


[Sivun alkuun]