Liiketoimintaverkostot

Tutkinnon I osa | Suunnan opinnot | Pääaine | Sivuaine | Vapaasti valittavat | Harjoittelu | Diplomityö

Sivuaineen laajuus on vähintään 20 ov. Sen kuvaus löytyy vastaavan pääaineen kohdalta.

Vain informaatioverkostojen koulutusohjelman opiskelijoille.

Pakolliset opintojaksot

T-124.100 Development of Business Processes,
basic course
2 ov
T-124.200 Development of Business Processes,
advanced course
2 ov
TU-22.115 Design of Production Systems 2,5 ov
TU-22.425 Advanced Project-based Management 4 ov
TU-91.131 Principles of Strategic Management 2-3 ov

Vaihtoehtoiset opintojaksot
Valittava seuraavista opintojaksoista siten, että sivuaineen laajuus 20 ov täyttyy

T-76.143 Tiedonhallintajärjestelmät 3 ov
T-76.631 Ohjelmistoprosessit 2 ov
T-86.141 Enterprise Systems Integration 3 ov
T-86.160/161 Tuotannon tietotekniikan erityiskysymyksiä I / II 2-6 ov
T-109.501 Research Seminar on Telecommunications Business I 2-5 ov
T-109.551 Research Seminar on Telecommunications Business II 2-5 ov
T-110.556/
TU-53.263
Oppiminen ja oppimisympäristöt 2-4 ov
TU-22.120 Projektien suunnittelu ja ohjaus 2 ov
TU-22.164 Yrityspeli 2 ov
TU-22.176 Operations Management 3-6 ov
TU-22.202 Logistiikka 2 ov
TU-22.206 Hankintojen johtaminen 3 ov
TU-22.213 Kysyntä- ja toimitusketjujen hallinta 3 ov
TU-22.302 Quality Management 2 ov
TU-22.440 Project Marketing and Customer Management 2 ov
TU-53.140 Johtaminen organisaatiossa 2 ov
TU-53.155 Organisaation kehittäminen 4 ov
TU-53.161 Työjärjestelmien analysointi ja kehittäminen 4 ov
TU-53.164 Organisaatioteoria 2 ov
TU-53.251 Oppivan organisaation perusteet 3 ov
TU-53.252 Oppiva organisaatio, seminaari 3 ov
TU-53.267 Oppivan organisaation tietotuki 3 ov
TU-53.301 Knowledge Management 2-3 ov
TU-53.308 Organizational networks and communication 2 ov
TU-53.309 Cross-Cultural Management 2 ov
TU-91.110 Industrial Business Relationships and Networks 3 ov
TU-91.122 New Venture Development 3 ov
TU-91.123 Strategic Management of Technology and Innovation 3 ov
TU-91.136 Advanced Strategic Management 3 ov
TU-91.152 Software Tools for Strategic Management 3 ov
AS-116.160 Tapahtumapohjainen simulointi 2 ov
AS-116.190 Laajennetun tuotteen tietotekniikka 3 ov

Lisäksi pääaineen professorin kanssa sopien myös muita soveltuvia T- tai TU-opintojaksoja, Helsingin kauppakorkeakoulun tai Helsingin yliopiston JOO-sopimuksen piirissä olevia opintojaksoja tai ulkomailla suoritettavia opintoja.


[Sivun alkuun]