Liiketoimintaverkostot

Tutkinnon I osa | Suunnan opinnot | Pääaine | Sivuaine | Vapaasti valittavat | Harjoittelu | Diplomityö

Pakolliset opintojaksot
Vaihtoehtoiset opintojaksot

Vastuuprofessori: Riitta Smeds (T-124)

Yhteyshenkilö: prof. Riitta Smeds

Liiketoimintaverkostojen pääaine rakentaa uutta poikkitieteellistä kehitysosaamista, jota yritykset ja organisaatiot tarvitsevat verkottuneeseen tietoliikenneavusteiseen liiketoimintaan siirtyessään. Pääaine yhdistää teollisuustalouden, yritysstrategian, oppivan organisaation ja tietotekniikan keskeistä oppisisältöä, ja integroi tämän tiedon yhteen prosessien ja niiden strategialähtöisen kehittämisen näkökulmasta. Pääaineeseen voi liittää opintoja myös Helsingin kauppakorkeakoulusta tai ulkomaisista yliopistoista.

Liiketoimintaverkostojen pääaineopiskelijat saavat tietoa yritysten ydinprosessien kuten tilaus-toimitusprosessien, tuotekehitysprosessien sekä asiakaspalveluprosessien toiminnasta, johtamisesta ja kehittämisestä, samoin kuin tietotekniikasta prosessi-innovaatioiden mahdollistajana. Luentojen ja harjoitustöiden lisäksi pääaineopiskelijat tekevät laajan prosessien ja liiketoimintamallien kehitystä käsittelevän projektityön. Se toteutetaan käytännön yritysprojektiin liittyvänä, tutorin ohjaamana ryhmätyönä SimLabin virtuaalisessa oppimisympäristössä.

Pääaineen tavoitteena on luoda opiskelijoille valmiudet toimia organisaation sisäisten tai yritysten välisten prosessinkehityshankkeiden vetäjinä, liiketoimintaprosessien 'omistajina', program managerina sekä verkottuneen liiketoiminnan strategisissa kehitys- ja konsultointitehtävissä. Pääaine valmentaa myös tutkijan työhön; SimLabin tutkimusprojektit tarjoavat hyvän mahdollisuuden jatkaa kohti väitöskirjaa liiketoimintaverkostojen tutkimusalueella.

Pääaineen laajuus on vähintään 25 opintoviikkoa.

Pakolliset opintojaksot

T-124.100 Development of Business Processes,
basic course
2 ov
T-124.200 Development of Business Processes,
advanced course
2 ov
T-124.300 Development of Business Processes,
project assignment
5 ov
T-124.350 Liiketoimintaverkostojen diplomityöseminaari 2 ov
TU-22.115 Design of Production Systems 2,5 ov
TU-22.425 Advanced Project-based Management 2-3 ov
TU-91.131 Principles of Strategic Management 2-3 ov

Vaihtoehtoiset opintojaksot
Valittava seuraavista opintojaksoista siten, että pääaineen laajuus 25 ov täyttyy

T-76.143 Tiedonhallintajärjestelmät 3 ov
T-76.631 Ohjelmistoprosessit 2 ov
T-86.141 Enterprise Systems Integration 3 ov
T-86.160/161 Tuotannon tietotekniikan erityiskysymyksiä I / II 2-6 ov
T-109.501 Research Seminar on Telecommunications Business I 2-5 ov
T-109.551 Research Seminar on Telecommunications Business II 2-5 ov
T-110.556/
TU-53.263
Oppiminen ja oppimisympäristöt 2-4 ov
TU-22.120 Projektien suunnittelu ja ohjaus 2 ov
TU-22.164 Yrityspeli 2 ov
TU-22.176 Operations Management 2-6 ov
TU-22.202 Logistiikka 2 ov
TU-22.206 Hankintojen johtaminen 3 ov
TU-22.213 Kysyntä- ja toimitusketjujen hallinta 3 ov
TU-22.302 Quality Management 2 ov
TU-22.440 Project Marketing and Customer Management 2 ov
TU-53.140 Johtaminen organisaatiossa 2 ov
TU-53.155 Organisaation kehittäminen 4 ov
TU-53.161 Työjärjestelmien analysointi ja kehittäminen 4 ov
TU-53.164 Organisaatioteoria 2 ov
TU-53.251 Oppivan organisaation perusteet 3 ov
TU-53.252 Oppiva organisaatio, seminaari 3 ov
TU-53.267 Oppivan organisaation tietotuki 3 ov
TU-53.301 Knowledge Management 2-3 ov
TU-53.308 Organizational networks and communication 2 ov
TU-53.309 Cross-Cultural Management 2 ov
TU-91.110 Industrial Business Relationships and Networks 3 ov
TU-91.120 New Venture Development 2 ov
TU-91.123 Strategic Management of Technology and Innovation 3 ov
TU-91.136 Advanced Strategic Management 3 ov
TU-91.152 Software Tools for Strategic Management 3 ov
AS-116.160 Tapahtumapohjainen simulointi 2 ov
AS-116.190 Laajennetun tuotteen tietotekniikka 3 ov
Lisäksi pääaineen professorin kanssa sopien myös muita soveltuvia T- tai TU-opintojaksoja, Helsingin kauppakorkeakoulun tai Helsingin yliopiston JOO-sopimuksen piirissä olevia opintojaksoja tai ulkomailla suoritettavia opintoja.

[Sivun alkuun]