Mediatekniikka informaatioverkostoissa

Tutkinnon I osa | Suunnan opinnot | Pääaine | Sivuaine | Vapaasti valittavat | Harjoittelu | Diplomityö

Pakolliset opintojaksot
Vaihtoehtoiset opintojaksot

Vastuuprofessorit: Petri Vuorimaa (T-111), Pirkko Oittinen (AS-75), Lauri Savioja (T-111) ja Tapio Takala (T-111)

Yhteyshenkilöt: prof. Tapio Takala ja prof. Pirkko Oittinen

Pääaine tarjoaa vankan teknisen pohjan eri mediatyyppien (teksti, kuva, ääni, liikkuva kuva, virtuaaliympäristöt) ja niistä muodostuvien mediatuotteiden käsittelyä, tallennusta, koostamista ja siirtoa varten. Mediatekniikan käyttöalueita ovat elektroninen julkaisutoiminta, informaatiojärjestelmät, verkottuneet digitaaliset palvelut sekä vuorovaikutteiset sovellukset.

Pääaineen laajuus on vähintään 25 opintoviikkoa.

Pakolliset opintojaksot

T-111.300 Tietokonegrafiikka 4 ov
T-111.350 Multimediatekniikka 3 ov
AS-75.132 Mediaviestintäjärjestelmät 4 ov

Vaihtoehtoiset opintojaksot
Valittava seuraavista opintojaksoista siten, että pääaineen laajuus 25 ov täyttyy

Kaikki T-111-alkuiset opintojaksot
Kaikki AS-75-alkuiset opintojaksot
T-61.247 Digitaalinen kuvankäsittely 3 ov
T-76.143 Tiedonhallintajärjestelmät 3 ov
T-76.601 Ohjelmistotuotannon perusteet 3 ov
T-106.430 Käyttöjärjestelmät 4 ov
T-110.350 Tietokoneverkot 3 ov
T-110.402 Tietoturvallisuustekniikka 2 ov
T-121.200 Käyttöliittymäpsykologia 2 ov
T-121.600 Käytettävyyden arviointi 4 ov
S-38.180 Palvelunlaatu Internetissä 2 ov
S-66.115 Videotekniikka 2 ov
S-89.300 Ääniteknologian perusteet 3 ov

[Sivun alkuun]