Tietoyritykset

Tutkinnon I osa | Suunnan opinnot | Pääaine | Sivuaine | Vapaasti valittavat | Harjoittelu | Diplomityö

Pakolliset opintojaksot
Vaihtoehtoiset opintojaksot

Vastuuprofessorit: Eero Eloranta (TU-22), Eila Järvenpää (TU-53), Tomi Laamanen (TU-91) ja Erkko Autio (TU-91)

Yhteyshenkilö: tutkija Stina Immonen

Pääaineen tavoitteena on antaa tietoja sekä luoda taitoja ja ymmärrystä tieto- ja kommunikaatioalan yritysten synnyttämiseen ja niiden menestyksekkääseen johtamiseen. Pääaine pyrkii kattamaan alan koko yrityskentän teknologiayrityksistä sisällöntuotantoon ja palveluyrityksiin.

Sisältöteemoja: yrittäjyys, yritysverkostot, rahoitus, yrityksen talous, markkinointi, tuotekehitys, organisaatio ja johtaminen, tietämyksen hallinta, tietotuotanto, tietotalous, sähköinen kaupankäynti.

Pääaineen laajuus on vähintään 25 opintoviikkoa.

Pakolliset opintojaksot

 
TU-22.213 Kysyntä- ja toimitusketjujen hallinta 3 ov
TU-53.301 Knowledge Management 2-3 ov
TU-91.120 New Venture Development 2 ov
TU-91.167
tai
TU-22.165
Seminar in Business Strategy and International Business tai
Teollisuustalouden seminaari
3 ov

3 ov
TU-91.155/

TU-22.155/
TU-53.305
Special Study in Business Strategy and International Business  tai
Teollisuustalouden erikoistyö  tai
Individual Assignment in Organizational Behavior and Knowledge Management
3-5 ov/

3 ov/
2-4 ov

Vaihtoehtoiset opintojaksot
Valittava seuraavista opintojaksoista siten, että pääaineen laajuus 25 ov täyttyy

TU-22.115 Design of Production Systems 2,5 ov
TU-22.120 Projektien suunnittelu ja ohjaus 2 ov
TU-22.144 Yrityksen rahoitus 2 ov
TU-22.164 Yrityspeli 2 ov
TU-22.176 Operations Management 3-6 ov
TU-22.202 Logistiikka 2 ov
TU-22.206 Hankintojen johtaminen 3 ov
TU-53.308 Organizational networks and communication 2ov
TU-53.309 Cross-Cultural Management 2 ov
TU-91.110 Industrial Business Relationships and Networks 3 ov
TU-91.123 Strategic Management of Technology and Innovation 3 ov
TU-91.125 Entrepreneurial Finance 4 ov
TU-91.131 Principles of Strategic Management 2-3 ov
TU-91.135 Advanced Case-Seminar in Strategy 2-3 ov
TU-91.136 Advanced Strategic Management 3 ov
T-76.640 Ohjelmistoliiketoiminta 2-4 ov

[Sivun alkuun]