Yrityksen viestintäjärjestelmät

Tutkinnon I osa | Suunnan opinnot | Pääaine | Sivuaine | Vapaasti valittavat | Harjoittelu | Diplomityö

Pakolliset opintojaksot
Vaihtoehtoiset opintojaksot

Vastuuprofessorit: Pirkko Oittinen (AS-75), Eila Järvenpää (TU-53), Kari Koskinen (AS-116) ja Timo Soininen (T-86)

Yhteyshenkilö: prof. Pirkko Oittinen

Pääaineen lähtökohtana on digitalisoitumisen ja verkottumisen mahdollistama yritysten eri toiminta-alueiden järjestelmien integraatiokehitys. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia yritysten sisäisen ja ulkoisen viestinnän toimintatavoille ja sovelluksille. Pääaineessa katsotaan integraatiokehitystä viestinnän kehittämisen näkökulmasta ja se sisältää seuraavat osa-alueet:

  1. Automaatio-, tieto- ja viestintäjärjestelmien tekninen integraatio
  2. Informaation ja tietämyksen kommunikointi ja hallinta yrityksissä
  3. Tuotedokumentaatio ja tekniikka markkinointiviestinnässä.

Pääaine pyrkii synnyttämään aihealueensa kokonaisvaltaista osaamista tukemaan yritysten liiketoimintaprosesseja ja se antaa valmiuksia kehitysinsinöörin tehtäviin yritysten viestinnän, markkinoinnin, tietohallinnan ja automaation alueilla sekä projekti-insinöörin tehtäviin yritystasolla.

Pakolliset opintojaksot

 
AS-75.108 Julkaisutekniikka 4 ov
T-86.141 tai
AS-116.111
Enterprise Systems Integration
Kappaletavarateollisuuden automaatio- ja informaatiojärjestelmät
3 ov
3 ov
TU-53.301 Knowledge Management 2-3 ov


AS-75.206
AS-116.150
T-86.161
TU-53.305
Pääaineen projektityö/seminaari
(yksi seuraavista):
Viestintätekniikan harjoitustyöt
Automaation tietotekniikan seminaari
Tuotannon tietotekniikan erityiskysymyksiä II
Individual Assignment in Organizational Behavior and Knowledge Management
2-4 ov

2-5 ov
2 ov
2-6 ov
2-4 ov

Vaihtoehtoiset opintojaksot
Valittava seuraavista opintojaksoista siten, että pääaineen laajuus 25 ov täyttyy

AS-75.105 Julkaisutekniikan perusteet 2 3 ov
AS-75.128 Kuvatekniikka 3 ov
AS-75.130 Visuaalinen viestintä 4 ov
AS-75.210 Viestintätekniikan erikoistyöt 2-5 ov
AS-84.168 Automaatiojärjestelmät 2 ov
AS-116.100 Kappaletavaratuotannon automaatio 3 ov
AS-116.130 Automaation tietotekniikan projektityöt 2-6 ov
AS-116.160 Tapahtumapohjainen simulointi 2 ov
AS-116.190 Laajennetun tuotteen tietotekniikka 3 ov
T-86.150 Tuotannon tietotekniikan erikoistyö 3-6 ov
T-86.161 Tuotannon tekniikan erityiskysymyksiä II 3-6 ov
TU-22.149 Toimialojen erityispiirteet 1 ov
TU-53.140 Johtaminen organisaatioissa 2 ov
TU-53.306 Organizational Behavior and Knowledge Management, Special Topics 1-4 ov
TU-53.308 Organizational networks and communication 2 ov
TU-53.309 Cross-Cultural Management 2 ov
23C510 HKKK Markkinointiviestinnän johtaminen 4 ov
23D300 HKKK Integroitu markkinointi 4 ov
23D590 HKKK Osaamiskeskeinen markkinointi 4 ov
23C tai 23D HKKK Muu markkinointiviestinnän opintojakso  

[Sivun alkuun]