Yrityksen viestintäjärjestelmät

Tutkinnon I osa | Suunnan opinnot | Pääaine | Sivuaine | Vapaasti valittavat | Harjoittelu | Diplomityö

Sivuaineen laajuus on vähintään 20 ov. Sen kuvaus löytyy vastaavan pääaineen kohdalta.

Vain informaatioverkostojen koulutusohjelman opiskelijoille.

Pakolliset opintojaksot

 
AS-75.108 Julkaisutekniikka 4 ov
T-86.141
tai AS-116.111
Enterprise Systems Integration
Kappaletavarateollisuuden automaatio- ja informaatiojärjestelmät
3 ov
3 ov
TU-53.301 Knowledge Management 2-3 ov

Vaihtoehtoiset opintojaksot
Valittava seuraavista opintojaksoista siten, että sivuaineen laajuus 20 ov täyttyy

AS-75.105 Julkaisutekniikan perusteet 2 3 ov
AS-75.128 Kuvatekniikka 3 ov
AS-75.130 Visuaalinen viestintä 4 ov
AS-75.206 Viestintätekniikan harjoitustyöt 2-5 ov
AS-75.210 Viestintätekniikan erikoistyöt 2-5 ov
AS-84.168 Automaatiojärjestelmät 2 ov
AS-116.100 Kappaletavaratuotannon automaatio 3 ov
AS-116.130 Automaation tietotekniikan projektityöt 2-6 ov
AS-116.150 Automaation tietotekniikan seminaari 2 ov
AS-116.160 Tapahtumapohjainen simulointi 2 ov
AS-116.190 Laajennetun tuotteen tietotekniikka 3 ov
T-86.150 Tuotannon tietotekniikan erikoistyö 3-6 ov
T-86.161 Tuotannon tietotekniikan erityiskysymyksiä II 2-6 ov
TU-22.149 Toimialojen erityispiirteet 1 ov
TU-53.140 Johtaminen organisaatioissa 2 ov
TU-53.305 Individual Assignment in Organizational Behavior and Knowledge Management 2-4 ov
TU-53.306 Organizational Behavior and Knowledge Management, Special Topics 1-4 ov
TU-53.308 Organizational networks and communication 2 ov
TU-53.309 Cross-Cultural Management 2 ov
23C510 HKKK Markkinointiviestinnän johtaminen 4 ov
23D300 HKKK Integroitu markkinointi 4 ov
23D590 HKKK Osaamiskeskeinen markkinointi 4 ov
23C tai 23D HKKK Muu markkinointiviestinnän opintojakso  

Kauppakorkeakoulun kurssien luennointiajat löytyvät esimerkiksi koulun opinto-oppaasta.


[Sivun alkuun]