Sisällöntuotanto

Tutkinnon I osa | Suunnan opinnot | Pääaine | Sivuaine | Vapaasti valittavat | Harjoittelu | Diplomityö

Sivuaineen laajuus on vähintään 20 ov. Sen kuvaus löytyy vastaavan pääaineen kohdalta.

Vain informaatioverkostojen koulutusohjelman opiskelijoille.

Pakolliset opintojaksot
Valittava seuraavista vähintään 8 ov

T-111.005 Multimedian käsikirjoitus 2 ov
T-111.007 Multimedian projektityö 2-8 ov
T-111.077 Sisällöntuotannon projektityö 4-8 ov

Vaihtoehtoiset opintojaksot
Valittava seuraavista opintojaksoista siten, että sivuaineen laajuus 20 ov täyttyy

T-111.010 AV-suunnittelu 2 ov
T-111.015 Elokuvakerronnan perusteet 2 ov
T-111.016 Elokuva-analyysi 2 ov
T-111.020 Kuva-analyysi 2 ov
T-111.030 3D-tuotanto 3 ov
T-111.054 Kirjoittaminen 2-3 ov
T-111.300
tai T-111.301
Tietokonegrafiikka
Tietokonegrafiikan perusteet
4 ov
2 ov
T-111.310 Vuorovaikutustekniikka 3 ov
T-111.350 Multimediatekniikka 3 ov
T-111.361 Hyperdokumentin laatiminen 3 ov
AS-75.105 Julkaisutekniikan perusteet 2 3 ov
  T-111-professuurin seminaarit sekä muut professorin hyväksymät opintojaksot

[Sivun alkuun]