Malliohjelma

Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelman kandidaatin tutkinnon kaikille yhteisten opintojen (P-, O- ja A1-moduulit) suorittamiseksi on laadittu ohjeellinen ajoitussuunnitelma. Ajoitussuunnitelma on laadittu siten, että tekniikan kandidaatin tutkintoon sisältyvät opinnot suoritetaan kolmessa lukuvuodessa. Malliohjelmaan on jätetty tilaa opiskelijan itsensä valitsemille pääaineen, sivuaineen ja vapaasti valittaville opinnoille. Opintoja varten laaditaan lukukausittain myös mallilukujärjestys.

Opinnot voi luonnollisesti suorittaa muussakin aikataulussa ja mahdollisesti muussa järjestyksessäkin. Opintojen suorittamisessa on kuitenkin hyvä huomioida, että joillekin kursseille on esitietovaatimuksia, mikä edellyttää tiettyä suorittamisjärjestystä. Lisäksi esim. pyrittäessä ulkomaille opiskelemaan paikan ja apurahan saamisen edellytyksenä voi olla se, että opintopisteitä on kertynyt tietty määrä lukukaudessa.


Ensimmäinen syyslukukausi (32 op)

1. syksy Koodi Kurssi Op Opetusjakso
Eri-0.1145 Johdatus opiskeluun 0 I
Mat-1.1110 Matematiikan peruskurssi C1 10 I-II
T-106.1001 Tietokone työvälineenä 2 I
T-106.2001 Informaatioverkostot: Studio 1 4 I-II
T-106.1250 Informaatioverkostojen ohjelmointikurssi 10 I-II
TU-22.1101 Tuotantotalouden peruskurssi 4 I-II / III-IV
Kie-98.xxxx Toinen kotimainen kieli 2  
 

 

Ensimmäinen kevätlukukausi (29 op)

Koodi Kurssi Op Opetusjakso 1. kevät
Mat-1.1120 Matematiikan peruskurssi C2 10 III-IV
T-106.1223 Tietorakenteet ja algoritmit Y 5 III-IV
AS-75.2300 Informaatioverkostot: Studio 2 5 III-IV
Inf-0.1120 Sosiologia 5 III-IV
TU-53.1100
(uusi kurssikoodi TU-53.1010)
Työpsykologian ja johtamisen perusteet 4 III-IV
 

 

Toinen syyslukukausi (26–29 op)

2. syksy Koodi Kurssi Op Opetusjakso
Mat-1.1131 Matematiikan peruskurssi C 3-I 5 I
TU-22.2600 Informaatioverkostot: Studio 3 4 I-II
HY Johdatus viestintään 4 I
AS-0.1110 XML-kuvauskielten perusteet 3 I-II
AS-75.1124 Kuvatekniikan perusteet 4 I-II
TU-22.1130 Laskentatoimi ja kannattavuus 3 I
Kie-98.xxxx Vieras kieli 3  
TU-53.1106a
(uusi kurssikoodi TU-53.1030)
 
Tiedon ja osaamisen ja johtamisen perusteet
(tai vaihtoehtoisesti TU-53.1106b keväällä)
3
 
I-II
 
 

 

Toinen kevätlukukausi (30–33 op)

Koodi Kurssi Op Opetusjakso 2. kevät
Inf-0.1202 Filosofia 5 IV
Inf-0.1300 Estetiikka 5 III-IV
T-121.2100 Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen 2 III
T-121.3110 Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö 3 IV
T-110.1100 Johdatus tietoliikenteeseen ja multimediatekniikkaan 5 III-IV
T-111.2210 Informaatioverkostot: Studio 4 3 III-IV
Inf-0.3100 Verkostojen perusteet 2 IV
T-76.1143
tai T-76.3601
Tiedonhallintajärjestelmät
Ohjelmistotuotannon perusteet
5
5
III
III-IV
TU-53.1106b
 
Knowledge Management
(tai vaihtoehtoisesti TU-53.1106a syksyllä)
3
 
IV
 

 

Kolmas syyslukukausi

Koodi Kurssi Op Opetusjakso
  pääaineen opintoja    
  sivuaineen opintoja    
  vapaasti valittavia opintoja    

 

Kolmas kevätlukukausi

Koodi Kurssi Op Opetusjakso
T902-K Kandidaattiseminaari ja kandidaatintyö 10  
  pääaineen opintoja    
  sivuaineen opintoja    
  vapaasti valittavia opintoja    

[Sivun alkuun]