Vapaasti valittavat opinnot V

Tutkintoon sisältyvät vähintään 10 op:n laajuiset vapaasti valittavat opinnot eli V-moduuli. Ne voivat olla mitä tahansa TKK:ssa tai muussa suomalaisessa yliopistossa tai ulkomaalaisessa yliopistossa suoritettuja opintoja, jotka eivät sisälly tutkinnon muihin pakollisiin opintoihin. Vapaasti valittaviin opintoihin voi kandidaattitasolla sisältyä myös harjoittelua, ei kuitenkaan enempää kuin 5 op:n verran.

Siirryttäessä vanhasta tutkintorakenteesta uuteen tutkintorakenteeseen, sijoitellaan V-moduuliin ne vanhan rakenteen mukaan suoritetut opintojaksot, joilla ei voi korvata mitään uuden rakenteen mukaista kurssia.

[Sivun alkuun]