Henna Kärkkäinen

Henna Kärkkäinen
Tekniikan ylioppilas
Tutkinto-ohjelma: Informaatioverkostot
Pääaine: Liiketoimintaverkostot
Opiskeluaika: 2004–

1. Miksi halusit pienenä?

En ainakaan lääkäriksi, sairaanhoitajaksi, poliisiksi enkä opettajaksi. Veri taisi vetää pitkälti jo silloin samoille linjoille äidin ja isän kanssa. Matematiikka lempiaineena vei tekniikkaa kohti. Tosin suurta paloa ei myöskään diplomi- insinööriksi ole missään vaiheessa ollut. Ns. paremman idean puuttuessa olen tänne tullut.

2. Mitä opiskelit lukiossa?

Lukiossa olen lukenut tietenkin pitkän matematiikan, fysiikan, kemian ja biologian. Luonnontiedelukiolaisena valintani keskittyivät luonnontiedeaineisiin. Myös liikuntaa olisin lukenut aktiivisena kilpaurheilijana, jos se olisi ollut mahdollista.

3. Mikä sai sinut hakemaan infolle?

Infolle hakeuduin sen monipuolisuuden takia. Tiesin jo silloin kun päätin TKK:lle hakeutua (ainut paikka jonne koskaan olen hakenut), että aion valitsemani koulutusohjelman normaalisisällön lisäksi valita jonkun hieman erilaisen kokonaisuuden rinnalle. Mietin tällöin paljon viestinnällistä kokonaisuutta tai mahdollisesti kaupallista kokonaisuutta, myös ympäristötekniikkaan ja ympäristöjohtamiseen liittyvät opinnot olivat mielessä. Kuitenkin kun löysin ABI-info-ständien joukosta infon, joka valmiiksi muodosti minulle tämmöisen monenlaisia opintoja sisältävän kokonaisuuden, päätin hakea myös sinne, jos vaikka sattuisin pääsemään. Ja kyllähän sitä sitten pääsikin.

4. Mistä olit kiinnostunut eniten tullessasi infolle?

Eniten olin kiinnostunut monipuolisuudesta. Monet riemuitsevat fysiikan puuttumisesta, minä en. Mutta ajattelin, että ehkä monipuolisuus kuitenkin on suurempi arvoltaan, kuin normi diplomi-insinöörin perusteknillinen osaaminen. Tietotekniset aineet kauhistuttivat, sen sijaan viestintä ja viestintätekniikan opinnot kiinnostivat, samoin kuin tuotantotalouden puolen opinnot.

5. Onko tuo muuttunut opintojen myötä jollain tavalla?

Viestintä kiinnostaa edelleen. Viestinnän kurssit Helsingin yliopistolla ovat olleet tasokkaita. Myös tuotantotalous kiinnostaa paljon, ja sinne aion opintoni painottaa infon oman verkostoihin ja verkostoitumiseen liittyvien kurssien lisäksi. Hienoa oli myös huomata, etteivät ne tietotekniikan opinnot niin kauheita olekaan, vaan koodaaminen on itseasiassa ihan mielenkiintoista ja aivotoimintaa vaativaa hommaa.

6. Mikä on ollut hyödyllisintä/hauskinta/parasta/hienointa?

Hyödyllisintä on ollut monipuolisuus ja mediatekniikan opinnot, hauskinta ja parasta Studio-kurssit. Hienointa onnistumiset vaikeissa kursseissa.

7. Mitä pääaineen opintoihisi kuuluu?

Pääaineeni tulee olemaan Liiketoimintaverkostot, johon kuuluu erilaisia kursseja verkostoitumiseen ja liiketoimintaan liittyen. Esimerkiksi verkottoituneen liiketoiminan mallit ja kurssi nimeltä Yrityspeli.

8. Millaisia työtehtäviä olet tehnyt?

Olen koko opiskeluajan työskennellyt perheyrityksessä, jonka pääasiallinen toimenkuva on ympäristö- ja energia-alan asiantuntijapalvelut keskittyen viestinnällisiin projekteihin. Olen toiminut Ilmastonmuutoksen viestintäohjelman assistenttina huolehtien www-sivujen sisällöistä ja kokonaisuudesta kolmen vuoden ajan. Lisäksi olen ollut muutaman kesän ja keikkaluontoisesti muuna aikana Josekissa Joensuussa puuenergiaverkosto Wenetin (Wood Energy Net) assistenttina. Myös täällä olen hoitanut www-sivujen sisältöjen kokoamisen ja ylläpidon sekä suomeksi että englanniksi. Mutta pääasiallisena työnä olen ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa kansainvälisiä seminaareja eurooppalaisille puuenergiaosaajille. Seminaarien yhteydessä on laadittu myös muutama julkaisu, joiden suunnittelussa olen saanut olla mukana sekä myöhemmin olen myös vetänyt toimitusprosessia.

9. Millaisia taitoja olet tehtävissä tarvinnut ja mistä olet ne saanut?

Työtehtävissä on ollut paljon hyötyä infon mediatekniikan opinnoista, jotka aloitetaan jo ensimmäisenä keväänä. Studio 2 -niminen kurssi yhdistää erilaisia julkaisutekniikan ja mediatekniikan kokonaisuuksia. Diplomi-insinöörin kannalta tärkeää on nimenomaan ymmärtää, mistä osasista joku toimitusprosessi koostuu ja mitä suunnittelussa tulee ottaa huomioon. Myös markkinoinnin ja viestinnän opinnoista on ollut hyötyä, kun olen suunnitellut sisältöjä erilaisille kohderyhmille.

10. Mikä yhdistää infolaisia?

Infolaisia yhdistää sopivan kunnianhimoinen halu oppia ja osata asioita laajalta alueelta. Voidaan sanoa, että infolaisia yhdistää myös erilaisuus. Infolle tulee niin monesta eri asiasta kiinnostuneita henkilöitä, että kun nämä pistetään yhteen, syntyy välillä kiistoja ja erimielisyyksiä, mutta vielä useammin jotain varsin ainutlaatuista.

11. Mitkä ovat tulevaisuudensuunnitelmasi?

Seuraavan parin kolmen vuoden ajan ajattelin panostaa opintoihini, jotta valmistuisin ennen kuin tuo viisi vuotta tulee täyteen. Samalla aion kuitenkin tehdä töitä ja ideaalia olisi, jos pääsisin kokeilemaan hieman erilaisia työtehtäviä useammalta infon painotusalueelta. Myös perheyrityksen eteenpäin vieminen ja kehittyminen ovat yhtenä osa- alueena elämässäni. Viiden vuoden päästä toivon omaavani hieman kansainvälistä työkokemusta ja mielenkiintoisen työn verkostoituneessa ja kansainvälisessä yrityksessä. En kuitenkaan haluaisi pitkäksi aikaa pois Suomesta, joten saa nähdä mistä tällainen löytyy. En kuitenkaan näe, että työpaikkani on suuri yritys, sillä olen tottunut tietynlaiseen vapauteen ja hierarkkisuuden puuttumiseen perheyrityksessä työskennellessäni. Luulen siis, että minusta ei tule suurkorporaation konsulttia, vaan jonkin pienen yrityksen osaaja. Ehkä jopa oman yrityksen.


[Sivun alkuun]