Informaatioverkostojen perusmoduuli A1

A1-moduuli

Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelmassa on yksi A1-tason perusmoduuli. A1-moduuli on osa kandidaatin tutkinnon pääainetta. Sen koodi on T100-1 ja laajuus 20 op.

T100-1 Informaatioverkostojen perusmoduuli (A1) 20 op
Inf-0.3100 Verkostojen perusteet 3 op
T-110.1100 Johdatus tietoliikenteeseen ja multimediatekniikkaan 5 op
T-121.2100 Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen 2 op
T-121.3110 Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö 3 op
TU-22.1130 Laskentatoimi ja kannattavuus 3 op
HY Johdatus viestintään 4 op

Johdatus viestintään -kurssille suoritetaan JOO-opintoina Helsingin yliopiston viestinnän laitoksella. Sille haetaan kuten muihinkin JOO-opintoihin. Hakuohjeet ilmoitetaan Ajankohtaista-palstalla toukokuun alussa.

Informaatioverkostojen kandidaatin tutkintoon kuuluvien kaikille yhteisten opintojen (P-, O- ja A1-moduulit) suorittamiseen kolmen vuoden aikana on laadittu malliohjelma.


[Sivun alkuun]