Perusopinnot P

P-moduuli

Perusopinnot eli P-moduuli sisältää kaikille yhteisiä matemaattis-luonnontieteellisten ja muiden aineiden perusopintoja. Moduulin laajuus on 80 opintopistettä. Informaatioverkostojen perusmoduulin koodi on T902-P.

T902-P Perusopinnot (P) 80 op
Eri-0.1145 Johdatus opiskeluun 0 op
Mat-1.1110 Matematiikan peruskurssi C1 10 op
Mat-1.1120 Matematiikan peruskurssi C2 10 op
Mat-1.1131 Matematiikan peruskurssi C3-I 5 op
T-106.1001 Tietokone työvälineenä 2 op
T-106.1250 Informaatioverkostojen ohjelmointikurssi 10 op
T-106.1223 Tietorakenteet ja algoritmit Y 5 op
Inf-0.1202 Filosofia 5 op
Inf-0.1220 Sosiologia 5 op
Inf-0.1300 Estetiikka 5 op
TU-22.1101 Tuotantotalouden peruskurssi 4 op
TU-53.1010 Työpsykologian ja johtamisen perusteet 4 op
TU-53.1030 Knowledge and Competence Management 3 op
AS-75.1102 Julkaisutekniikan perusteet 3 op
AS-75.1124 Kuvatekniikan perusteet 4 op
Kie-98.5001
/Kie-98.7001
Toisen kotimaisen kielen koe ruotsi/suomi (kirjallinen) 1 op
Kie-98.5002
/Kie-98.7002
Toisen kotimaisen kielen koe ruotsi/suomi (suullinen) 1 op
Kie-98.xxxx Vieras kieli 3 op

Informaatioverkostojen kandidaatin tutkintoon kuuluvien kaikille yhteisten opintojen (P-, O- ja A1-moduulit) suorittamiseen kolmen vuoden aikana on laadittu malliohjelma.


[Sivun alkuun]