Erikoismoduuli C

Erikoismoduuli C voi olla osaston suunnittelema moduuli tai opiskelijan henkilökohtaisista opinnoista koostuva moduuli, jonka sisällön osasto hyväksyy. Jos opiskelija on esimerkiksi valinnut B2-moduulin tilalle toisesta tutkinto-ohjelmasta perus- tai jatkomoduulin, voi C-moduulin sijasta valita kyseisen moduulin jatko- tai syventävän moduulin. Moduulin laajuus on 20 op.

[Sivun alkuun]