Malliohjelma

Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelman kandidaatin tutkinnon kaikille yhteisten opintojen (P-, O- ja A1-moduulit) suorittamiseksi on laadittu ohjeellinen ajoitussuunnitelma. Ajoitussuunnitelma on laadittu siten, että tekniikan kandidaatin tutkintoon sisältyvät opinnot suoritetaan kolmessa lukuvuodessa. Malliohjelmaan on jätetty tilaa opiskelijan itsensä valitsemille pääaineen, sivuaineen ja vapaasti valittaville opinnoille. Opintoja varten laaditaan lukukausittain myös mallilukujärjestys.

Opinnot voi luonnollisesti suorittaa muussakin aikataulussa ja mahdollisesti muussa järjestyksessäkin. Opintojen suorittamisessa on kuitenkin hyvä huomioida, että joillekin kursseille on esitietovaatimuksia, mikä edellyttää tiettyä suorittamisjärjestystä. Lisäksi esim. pyrittäessä ulkomaille opiskelemaan paikan ja apurahan saamisen edellytyksenä voi olla se, että opintopisteitä on kertynyt tietty määrä lukukaudessa.

Ensimmäinen syyslukukausi

Koodi Kurssi Op Opetusjakso
Eri-0.1145 Johdatus opiskeluun 0 I
Mat-1.1110 Matematiikan peruskurssi C1 10 I-II
T-106.1001 Tietokone työvälineenä 2 I
T-106.2001 Informaatioverkostot: Studio 1 4 I-II
T-106.1250 Informaatioverkostojen ohjelmointikurssi 10 I-II
TU-22.1101 Tuotantotalouden peruskurssi 4 I-II / III-IV

 

Ensimmäinen kevätlukukausi

Koodi Kurssi Op Opetusjakso
Mat-1.1120 Matematiikan peruskurssi C2 10 III-IV
T-106.1223 Tietorakenteet ja algoritmit Y 5 III-IV
AS-75.2300 Informaatioverkostot: Studio 2 2 III tai IV
Inf-0.1120 Sosiologia 5 III-IV
TU-53.1100 Työpsykologian ja johtamisen perusteet 4 III-IV
Kie-98.xxxx Vieras kieli 3  

 

Toinen syyslukukausi

Koodi Kurssi Op Opetusjakso
Mat-1.1131 Matematiikan peruskurssi C 3-I 10 I
TU-22.2600 Informaatioverkostot: Studio 3 4 I-II
HY Johdatus viestintään 7 I
AS-75.1102 Julkaisutekniikan perusteet 3 I-II / III-IV
AS-75.1124 Kuvatekniikan perusteet 4 I-II
TU-22.1130 Laskentatoimi ja kannattavuus 3 I
Kie-98.xxxx Toinen kotimainen kieli 2  

 

Toinen kevätlukukausi

Koodi Kurssi Op Opetusjakso
Inf-0.1202 Filosofia 5 III tai IV
T-121.2100 Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen 2 III
T-121.3110 Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö 3 IV
Inf-0.1300 Estetiikka 5  
T-110.1100 Johdatus tietoliikenteeseen ja multimediatekniikkaan 5 III-IV
T-76.1143
tai T-76.3601
Tiedonhallintajärjestelmät
Ohjelmistotuotannon perusteet
5
5
III
III-IV
  pääaineen opintoja    

 

Kolmas syyslukukausi

Koodi Kurssi Op Opetusjakso
TU-91.1002
tai AS-0.1110
Markkinointi
XML-kuvauskielten perusteet
3
3
I-II
I-II
TU-53.1105 Tiedon ja osaamisen johtaminen 3 I-II
  pääaineen opintoja    
  sivuaineen opintoja    
  vapaasti valittavia opintoja    

 

Kolmas kevätlukukausi

Koodi Kurssi Op Opetusjakso
T902-K Kandidaattiseminaari ja kandidaatintyö 10  
  pääaineen opintoja    
  sivuaineen opintoja    
  vapaasti valittavia opintoja    

Tutkintoon kuuluu lisäksi tenttimällä suoritettava Inf-0.3100 Verkostojen perusteet (2 op) -kurssi.


[Sivun alkuun]