Jatkomoduuli A2

Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelmassa tekniikan kandidaatin tutkinnon pääaine koostuu A1-moduulin lisäksi opiskelijan itsensä valitsemasta A2-moduulista. Informaatioverkostoissa on tarjolla kolme A2-moduulia: mediatekniikka, tietointensiivinen liiketoiminta sekä vuorovaikutus ja viestintä. Moduulin laajuus on 20 op.

Mediatekniikka

Mediatekniikan jatkomoduuli antaa perustiedot digitaalisesta mediasta. Moduulin aiheina ovat mm. vuorovaikutustekniikka, multimedia, hypermedia, tietokonegrafiikka ja sisällöntuotanto. Moduuliin kuuluu myös ohjelmointipainotteinen projektityö, joka liittyy johonkin edellä mainituista aiheista. Projektityön aiheesta tulee sopia moduulin jonkun vastuuprofessorin kanssa.

Moduuli tukee etenkin digitaalinen media - ja sisällöntuotanto -syventävien moduulien valintaa diplomi-insinöörin tutkinnossa. Moduulin koodi on T250-2.

Vastuuprofessorit: Lauri Savioja, Tapio Takala, Petri Vuorimaa, Marko Nieminen ja Juha Tuominen

T250-2 Mediatekniikka (A2) 20 op
T-121.5300 Käyttöliittymäsuunnittelu 4 op
T-111.4300 Tietokonegrafiikan perusteet 3 op
T-111.4360 WWW-palvelun suunnittelu 4 op
T-111.4003 Multimedian työvälineet 4 op
T-76.4115
tai T-111.5007
Ohjelmistonkehitysprojekti
Multimedian projektityö
5 op
5 op

Tietointensiivinen liiketoiminta

Moduuli antaa perustiedot yritysten sisäisestä ja ulkoisesta toimintaympäristöstä sekä liiketoiminnan strategisesta johtamisesta ja operatiivisesta ohjaamisesta. Moduuli käsittelee myös tieto- ja viestintäteknologian roolia ja merkitystä liiketoiminnan prosessien hallinnassa.

Moduuli tukee etenkin liiketoimintaverkostot- ja tietoyritykset -syventävien moduulien valintaa diplomi-insinöörin tutkinnossa. Moduulin koodi on T110-2.

Vastuuprofessorit: Eero Eloranta (koordinoija), Eila Järvenpää, Tomi Laamanen ja Riitta Smeds

T110-2 Tietointensiivinen liiketoiminta (A2) 20 op
TU-91.1003 Principles of Strategic Management 3-4 op
TU-22.1202 Logistiikka 3 op
TU-53.1308 Organizations and Networks 4 op
T-124.4100 Informaatioverkostot: Networked Business Forum 2 op
  Lisäksi seuraavista siten, että 20 opintopistettä täyttyy:  
T-86.5141 Enterprise Systems Architecture 4 op
TU-22.1115 Design of Production Systems B 4 op
TU-91.2003 New Venture Development 3 op
TU-22.1120 Projektien suunnittelu ja ohjaus 3 op
TU-53.1309 Cross-Cultural Management 3 op

Vuorovaikutus ja viestintä

Moduulin sisältö kohdentuu ihmisen ja tekniikan rajapintaan ja se edustaa laajaa HCI (human-computer interaction) näkökulmaa. Moduulin tarkoituksena on antaa perustiedot ihmisen havainto-, kognitio- ja toimintatason ominaisuuksista ja niiden merkityksestä ihmisen ja tietotekniikan välisessä ja välittämässä vuorovaikutuksessa ja viestinnässä. Kurssit käsittelevät havainto- ja kognitiopsykologian perusteita, ihmisen ja koneen vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa sekä median lajityyppejä.

Moduuli tukee etenkin yrityksen viestintäjärjestelmät - ja ihmisläheiset tietojärjestelmät -syventävien moduulien valintaa diplomi-insinöörin tutkinnossa. Moduulin koodi on T120-2.

Vastuuprofessorit: Pirkko Oittinen (koordinoija), Marko Nieminen, Tapio Takala, Matti Vartiainen

T120-2 Vuorovaikutus ja viestintä (A2) 20 op
S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta 6 op
T-121.5200 Ihminen ja vuorovaikutteiset käyttöliittymät 3 op
AS-75.1101 Median lajityypit 3 op
TU-53.1131 Johdatus yhteistoiminnan dynamiikkaan 3 op
S-114.1710 Kognitiivinen neurotiede 5 op

[Sivun alkuun]