Vapaasti valittavat opinnot W

Tutkintoon sisältyvät vähintään 20 op:n laajuiset vapaasti valittavat opinnot eli W-moduuli. Ne voivat olla mitä tahansa TKK:ssa tai muussa yliopistossa suoritettuja opintoja, jotka eivät sisälly tutkinnon muihin pakollisiin opintoihin.

Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelmassa diplomi-insinöörin tutkinnon opintoihin ei voi sisällyttää harjoittelua.

Siirryttäessä vanhasta tutkintorakenteesta uuteen tutkintorakenteeseen, voi W-moduuliin sijoittaa vanhan rakenteen mukaan suoritettuja opintojaksoja, joilla ei voi korvata mitään uuden rakenteen mukaista kurssia.

[Sivun alkuun]