Informaatioverkostojen perusmoduuli A1

Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelmassa on yksi A1-tason perusmoduuli. A1-moduuli on osa kandidaatin tutkinnon pääainetta. Sen koodi on T100-1 ja laajuus 20 op.

T100-1 Informaatioverkostojen perusmoduuli (A1) 20 op
Inf-0.3100 Verkostojen perusteet 2 op
T-110.1100 Johdatus tietoliikenteeseen ja multimediatekniikkaan 5 op
T-121.2100 Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen 2 op
T-121.3110 Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö 3 op
T-76.1143
tai T-76.3601
Tiedonhallintajärjestelmät
Ohjelmistotuotannon perusteet
5 op
5 op
AS-0.1110
tai TU-91.1102
tai T-111.210
XML-kuvauskielten perusteet
Markkinointi
Informaatioverkostot: Studio 4
3 op
3 op
3 op

Informaatioverkostojen kandidaatin tutkintoon kuuluvien kaikille yhteisten opintojen (P-, O- ja A1-moduulit) suorittamiseen kolmen vuoden aikana on laadittu malliohjelma.


[Sivun alkuun]